| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/120/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 19 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marklowice oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm)  

Rada Gminy Marklowice  
u c h w   a l a, co następuje:  

§   1.  

Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marklowice.  

§   2.  

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marklowice stanowi   Załącznik nr 1   do uchwały.  

§   3.  

Określa się Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marklowice stanowi   Załącznik nr 2   do uchwały.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice  


inż.   Andrzej   Brychcy

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/120/12    
Rady Gminy Marklowice    
z dnia 19 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych których właścicielem  lub zarządzającym jest Gmina Marklowice  

 

Lp  

Ulica  

Nazwa przystanku  

1  

Krakusa droga gminna - nr 691011S  

Marklowice - Krakusa Skrzyżowanie  

2  

Krakusa droga gminna - nr 691011S  

Marklowice - Mała Praga  

3  

Krakusa droga gminna - nr 691011S  

Marklowice - Straż  

4  

Mokra droga gminna - nr 691013S  

Marklowice - Mokra Skrzyżowanie  

5  

Wyzwolenia - droga wojewódzka nr 932  

Marklowice - Granica  

6  

Wyzwolenia - droga wojewódzka nr 932  

Marklowice - Górne  

7  

Wyzwolenia - droga wojewódzka nr 932  

Marklowice - Strefa  

8  

Wyzwolenia - droga wojewódzka nr 932  

Marklowice - Sklep  

9  

Wyzwolenia - droga wojewódzka nr 932  

Marklowice - Dolne  

10  

Wyzwolenia - droga wojewódzka nr 932  

Marklowice - Krzyż  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/120/12    
Rady Gminy Marklowice    
z dnia 19 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marklowice.  

Udostępnienie operatorom i   przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a   Wójtem Gminy Marklowice.  

§   2.  

Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

§   3.  

Zabrania się korzystać z   przystanków komunikacyjnych w   celu przerw technicznych lub wynikających z   czasu pracy kierowcy.  

§   4.  

Pojazdy winny zatrzymywać się w   odległości nie większej niż 15 m od słupka ze znakiem D15 lub tablicy oznaczającej przystanek, a   w przypadku przystanku z   zatoką – w   tej zatoce, tak aby umożliwić pasażerom dogodne i   bezpieczne wsiadanie i   wysiadanie. Miejsce w   zatoce należy zajmować w   taki sposób, by umożliwić korzystanie z   niej innym pojazdom wykonywującym przewozy osób.  

§   5.  

W przypadkach koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może być ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   6.  

Wójt Gminy poinformuje w   terminie 3   dni roboczych operatora lub przewoźnika o   ograniczeniach, o   których mowa w   § 5.  

§   7.  

Operator lub przewoźnik winień uzgodnić z   Wójtem Gminy sposób prezentacji na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z   wykonywanymi przewozami.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »