| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/185/12 Rady Gminy Godów

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2013 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 18 a ust.1, art.19 pkt 1 lit f  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Wprowadza się  opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala się wysokość stawki opłaty od posiadania psów w wysokości 40 zł za każdego psa.

§ 3. Opłata jest płatna :

1)bez wezwania w dwóch ratach po 20 zł w terminie do dnia:

- 15 marca,

- 15 września,

2)w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa.

§ 4. 1. W przypadku powstania obowiązku wniesienia opłaty (wejścia w posiadanie psa):

- w I półroczu - opłata wynosi 40 zł,

- w II półroczu - opłata wynosi 20 zł.

§ 5. 1. Zobowiązany do wniesienia opłaty ma obowiązek poinformować organ podatkowy o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku wniesienia opłaty.

2. Wzór informacji o powstaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust.1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wzór wniosku o wygaśnięciu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1, okresla załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wpłaty opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Godów nr 38 8470 0001 2001 0020 4899 0003 lub u inkasenta podatków i opłat lokalnych.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/185/12
Rady Gminy Godów
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie opłaty od posiadania psów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/185/12
Rady Gminy Godów
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek o wykreślenie psa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »