| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/192/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8   w związku z   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5   ust. 1   i art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172)  

Rada Gminy Istebna  
uchwala, co następuje;  

§   1.   Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:  

 

1.  

Od budynków lub ich części:  

 

 

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej  

b) piwnic od 1   m² powierzchni użytkowej  

c) garaży w   budynkach mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej  

d) strychów od 1m² powierzchni użytkowej  

e) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie tej działalności za 1m² powierzchni użytkowej  

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej  

g) związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej  

h) pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej  

0,73 zł  

0,73 zł  

0,73 zł  

0,73 zł  

20,00 zł  


10,65 zł  


4,63 zł  


7,30 zł  

2.  

Od budowli - 2% ich wartości  

 

3.  

Od gruntów:  
a) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów od 1   m² powierzchni  

b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni  

c) pozostałych w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni  0,84 zł  

4,45 zł  


0,27 zł  

§   2.   Podatek płatny w   kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Istebna.  

§   3.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:  

1)   związane z   zabezpieczeniem gotowości bojowej w   zakresie ochrony przeciwpożarowej z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,  

2)   budynki gospodarcze lub ich części w   których prowadzona jest działalność rolnicza lub leśna.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa           Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »