| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/193/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2013 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8   w związku z   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 19 pkt. 1   lit. a   oraz pkt. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172)  

Rada Gminy w   Istebnej  
uchwala, co następuje;  

§   1.   Stawka opłaty targowej wynosi dziennie:  

 

1.  

przy sprzedaży artykułów rolnych sprzedawanych z   ręki  

50,00zł  

2.  

przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczychi przemysłowych:  

 

 

a) sprzedawanych ze straganu, stoiska,  
własnych stolików przenośnych lub innych urządzeń  

65,00zł  

 

b) sprzedawanych z   przyczepy, samochodu, platformy  

100,00zł  

§   2.   1.   Na inkasentów powołuje się: sołtysa wsi Istebna - Pana Jerzego Michałka, sołtysa wsi Jaworzynka- Pana Pawła Ruckiego oraz sołtysa wsi Koniaków - Panią   Teresę Stańko.  

2.   Ustala się wynagrodzenie z   tytułu inkasa w   wysokości 20% zainkasowanych kwot.  

3.   Inkasenci, o   których mowa w   ust.1 zobowiązani są do rozliczania zainkasowanych kwot z   Urzędem Gminy za okresy miesięczne w   terminie do 5   każdego miesiąca z   zastrzeżeniem iż rozliczenie za grudzień dokonywane jest do 31.12.2013 r.  

4.   Osoby prowadzące sprzedaż zobowiązane są do obliczania i   uiszczenia bez wezwania z   góry opłaty do rąk inkasenta w   dniu sprzedaży.  

5.   Na pobraną opłatę targową inkasenci wydają pokwitowanie zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »