| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV.205.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 3 września 2012r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu do załatwiania indywidualnych spraw z   zakresu opieki nad dziećmi w   wieku do lat 3  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 39 ust. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), w   związku z   art. 30 ust. 1   i art. 34 ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z   późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia   – Rada Miejska w   Strumieniu  

u c h w   a l a:  

§   1.   1.   Udziela się Marioli Florek – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z   zakresu administracji publicznej, w   tym wydawania zaświadczeń i   decyzji administracyjnych w   związku z   wykonywaniem zadań z   zakresu administracji publicznej, wynikających z   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z   późn. zm.).  

2.   Upoważnienie, o   którym mowa w   ust. 1   dotyczy:  

1)   wydawania zaświadczeń o   dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i   klubów dziecięcych;  

2)   wydawania decyzji administracyjnych dot. odmowy wpisu oraz wykreślenia z   rejestru żłobków i   klubów dziecięcych.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Czesław   Greń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »