| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI.223.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.1(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - R a d a M i e j s k a w Strumieniu

u c h w a l a:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wymienionych w art. 8 pkt 1-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyrażone w złotych wynoszą :

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 480,00 zł.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 840,00 zł.

3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 020,00 zł.

4. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

816,00

1 020,00

13

14

1 020,00

1 152,00

14

15

1 152,00

1 284,00

15

1 284,00

1 692,00

Trzy osie

12

17

1 068,00

1 212,00

17

19

1 21200

1 344,00

19

21

1 344,00

1 488,00

21

23

1 488 ,00

1 620,00

23

25

1 620,00

2 148,00

25

1 752,00

2 148,00

Cztery osie i więcej

12

25

1 212,00

1 344,00

25

27

1 344,00

1 608,00

27

29

1 608,00

2 280,00

29

31

2 280,00

2 760,00

31

2 280,00

2 760,00

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 9 ton włącznie 828,00 zł.

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 032,00 zł.

7. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna
Masa całkowita zespołu
Pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

18

1 344,00

1 608,00

18

25

1 608,00

1 752,00

25

31

1 884,00

2 016,00

31

2 160,00

2 220,00

Trzy osie

12

40

2 016,00

2 220,00

40

2 364,00

2 892,00

8. Od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 384,00 zł.

9. Od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa
/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Jedna oś

12

18

288,00

300,00

18

25

360,00

420,00

25

480,00

672,00

Dwie osie

12

28

300,00

372,00

28

33

720,00

996,00

33

38

996,00

1 536,00

38

1 35600

2 004,00

Trzy osie

12

38

804,00

1 128,00

38

1 128,00

1 536,00

10. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc 900,00 zł.

11. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 848,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Traci moc uchwała XV/120/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. 1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem dwutygodnika „Nowa Formacja” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący


Czesław Greń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roman Iwasieczko

Coach, trener, HR Biznes Partner. Długoletnie doświadczenie (od 2000 roku) jako trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmował się programami sprzedażowymi, rozwojowymi i outplacementowymi głównie dla firm FMCG, telekomunikacyjnych oraz organizacji społecznych. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie fabularne gry szkoleniowe, innowacyjne symulacje oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem. Jest certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community), Praktykiem i Masterem NLP (certyfikowanym przez Christinę Hall – The Society of Neuro-Linguistic Programming), posiada akredytację Insights Discovery oraz certyfikat interpretacji Testów Hogana (Hogan Assessment Systems) – narzędzi do szczegółowego badania potencjału osobowości na polu prywatnym i zawodowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »