| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/568/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej

Na podstawie art. 40 ust. 8   Ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych (Dz.U. z   2007r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.)  

Rada Miejska  
uchwala  

§   1.   Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych, których Zarządcą jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną tych dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2)   umieszczenia w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "urządzeniami",  

3)   umieszczenia w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   punktach 1-3.  

§   2.   Za zajęcie 1m² pasa drogowego, w   celu o   którym mowa w   § 1   pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

 

Kategoria drogi  

Element pasa drogowego  

Zajęcie jezdni powyżej 30% szerokości  

Zajęcie jezdni do 30% szerokości  

Zajęcie chodnika  

Zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego  

Droga  
krajowa  

6,50 zł  

5,50 zł  

4,50 zł  

3,00 zł  

Droga wojewódzka  

6,00 zł  

5,00 zł  

4,00 zł  

2,50 zł  

Droga powiatowa  

4,50 zł  

3,50 zł  

2,50 zł  

2,00 zł  

Droga  
gminna  

3,00 zł  

2,50 zł  

2,00 zł  

1,50 zł  

§   3.   1.   Za zajęcie pasa drogowego, w   celu o   którym mowa w   § 1   pkt 2, z   zastrzeżeniem ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:  

 

Kategoria drogi  

Rodzaj urządzenia  

Stawka  

W jezdni  

W pozostałych elementach pasa drogowego  

Droga krajowa  

Sieć szerokopasmowa  

1,00 zł  

1,00 zł  

inne urządzenia  

100,00 zł  

30,00 zł  

Droga wojewódzka  

Sieć szerokopasmowa  

1,00 zł  

1,00 zł  

inne urządzenia  

80,00 zł  

25,00 zł  

Droga powiatowa  

sieć szerokopasmowa  

1,00 zł  

1,00 zł  

inne urządzenia  

25,00 zł  

20,00 zł  

Droga gminna  

Sieć szerokopasmowa  

1,00 zł  

1,00 zł  

inne urządzenia  

20,00 zł  

15,00 zł  

2.   Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się następujące roczne stawki za 1   m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia.  

 

Kategoria drogi  

Rodzaj urządzenia  

Stawka  

Droga krajowa  

Sieć szerokopasmowa  

1,00 zł  

inne urządzenia  

100,00 zł  

Droga wojewódzka  

Sieć szerokopasmowa  

1,00 zł  

inne urządzenia  

80,00 zł  

Droga powiatowa  

Sieć szerokopasmowa  

1,00 zł  

inne urządzenia  

25,00 zł  

Droga gminna  

Sieć szerokopasmowa  

1,00 zł  

inne urządzenia  

20,00 zł  

§   4.   Za zajęcie pasa drogowego, w   celu o   którym mowa w   § 1   pkt 3, ustala się następujące stawki opłat:  

1)   Za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego  

 

Kategoria drogi  

Stawki opłat  

Droga krajowa  

3,00 zł  

Droga wojewódzka  

2,50 zł  

Droga powiatowa  

2,00 zł  

Droga gminna  

1,50 zł  

2)   za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni reklamy:  

 

Rodzaj reklamy  

Stawki opłat  

Droga  
krajowa  

Droga  
wojewódzka  

Droga  
powiatowa  

Droga  
gminna  

Reklama emitująca światło  

10,00    

10,00    

10,00    

10,00    

Reklama umieszczona na słupach ogłoszeniowych (okrąglaki) o   średnicy do 1,4m i   wysokości do 4m  

0,80 zł  

0,60 zł  

0,60 zł  

0,60 zł  

Reklama na poręczach wiaduktów lub mostów  

8,00 zł  

8,00 zł  

6,00 zł  

4,00 zł  

Reklamy i   informacje ustawione bezpośrednio na gruncie na czas otwarcia lokalu (punktu) którego dotyczą (tzw. koziołki, menu, "stacze")  

3,00 zł  

2,50 zł  

2,00 zł  

1,50 zł  

Reklamy zawierające informacje o   gminnych imprezach kulturalnych oraz propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego  

0,10 zł  

0,10 zł  

0,10 zł  

0,10 zł  

pozostałe reklamy  

4,00 zł  

3,00 zł  

2,50 zł  

2,00 zł  


§   5.   Za zajęcie 1m² pasa drogowego, w   celu o   którym mowa w   § 1   pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

 

Cel zajęcia  

Stawki opłaty  

Droga  
krajowa  

Droga wojewódzka  

Droga powiatowa  

Droga  
gminna  

Umieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów  

5,00 zł  

5,00 zł  

0,20 zł  

0,20 zł  

Urządzenie ogródka gastronomicznego  

5,00 zł  

5,00 zł  

1,50 zł  

1,00 zł  

Parking  

0,30 zł  

0,25 zł  

0,20 zł  

0,15 zł  

Inne zajęcia  

6,50 zł  

6,00 zł  

4,50 zł  

3,00 zł  

§   6.   Traci moc Uchwała nr XX/678/2003 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 2   grudnia 2003r. w   sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych w   granicach miasta Bielsko-Biała, których Zarządca zgodnie z   ustawą o   drogach publicznych jest Prezydent Miasta.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »