| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) i   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:  

§   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1)   budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z   utrzymaniem bezpieczeństwa i   porządku publicznego wraz z   gruntami związanymi z   tymi budynkami,  

2)   grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z   wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,  

3)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej służące potrzebom wszystkich mieszkańców,  

4)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w   posiadanie osobom trzecim,  

5)   grunty, budynki lub ich części przeznaczone na cele pochówku osób zmarłych,  

6)   grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące lecznictwu zamkniętemu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, z   wyjątkiem oddanych w   posiadanie innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych w   celu prowadzenia działalności gospodarczej,  

7)   grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez stowarzyszenia w   zakresie zwalczania patologii społecznych, z   wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,  

8)   grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia działalności statutowej na rzecz emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, kombatantów, inwalidów wojennych i   byłych więźniów politycznych, z   wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 r.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


Jolanta   Moćko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »