| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/192/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć stawki podatku od nieruchomości wg załącznika Nr 1 oraz stawki podatku od środków transportowych wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/192/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 25 października 2012 r.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

1)

Od 1 m 2 gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi

0,88

b)

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

4,51

c)

pozostałych

0,29

d)

pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

0,15

e)

pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,29

2)

Od budynków lub ich części:

a)

od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej

0,62

b)

od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2powierzchni użytkowej

22,82

c)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,63

d)

od budynków pozostałych lub ich części – od 1 m2powierzchni użytkowej

5,79

e)

od budynków pozostałych zajętych na garaże wolnostojące – od 1 m2powierzchni użytkowej

7,18

f)

od budynków pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni użytkowej

7,66

g)

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od - 1 m2powierzchni użytkowej

10,65

3)

Od budowli

2

%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/192/12
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 25 października 2012 r.

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

powyżej 9 ton mniej niż 12 ton

- samochody posiadające katalizatory spalin bez względu na rok produkcji

307,00 zł

614,00 zł

857,00 zł

- samochody wyprodukowane po roku 2000

359,00 zł

734,00 zł

982,00 zł

- samochody wyprodukowane w latach 1991 - 2000 włącznie

490,00 zł

857,00 zł

1.104,00 zł

- samochody wyprodukowane do roku 1990 włącznie

614,00 zł

1.104,00 zł

1.348,00 zł

b) równej lub wyźszej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

dwie osie

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

15

1.470,00

1.715,00

15

1.593,00

1.838,00

trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

19

1.348,00

1.470,00

19

23

1.470,00

1.715,00

23

1.593,00

1.961,00

cztery osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

1.593,00

1.961,00

27

29

1.838,00

2.207,00

29

2.083,00

3.005,00


2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj ciągnika

Ciągniki wyprodukowane

do roku 1995 włącznie

od 1996 do 2005 włącznie

po roku 2005

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

1.104,00 zł

981,00 zł

857,00 zł

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.472,00 zł

1.348,00 zł

1.226,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Dwie osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

857,00

1.104,00

25

31

1.348,00

1.593,00

31

1.777,00

2.374,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1.533,00

2.144,00

40

2.144,00

3.071,00

3) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 368,00 zł


4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Jedna oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

490,00

614,00

25

675,00

797,00

Dwie osie

Stawka podatku w złotych

12

28

368,00

614,00

28

33

797,00

1.041,00

33

37

1.104,00

1.593,00

37

38

1.715,00

2.083,00

38

2.144,00

2.207,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

38

944,00

1.194,00

38

1.226,00

1.593,00

5) Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc

- wyprodukowanych po roku 2000

857,00 zł

1.715,00 zł

- wyprodukowanych w latach 1991-2000 włącznie

981,00 zł

1.838,00 zł

- wyprodukowanych do roku 1990 włącznie

1.104,00 zł

1.961,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »