| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/257/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Pawłowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

              Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) – działając na wniosek Wójta,   po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i   Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej  

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala, co następuje   :  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Pawłowice na 15 jednomandatowych okręgów  
wyborczych.  

§   2.   Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach  
wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu  
w Bielsku – Białej .  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy, w   sołectwach i   osiedlu oraz na stronie internetowej gminy Pawłowice - BIP.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   ma zastosowanie do wyborów  
zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.  
2   .   Uchwała Rady Gminy nr XXXII/367/2010 z   dnia 20 kwietnia 2010 r. w   sprawie  
podziału Gminy Pawłowice na okręgi wyborcze, ich granice i   numery oraz liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu traci moc z   dniem zakończenia obecnej kadencji organów samorządowych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Franciszek   Dziendziel

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/257/2012    
Rady Gminy Pawłowice    
z dnia 25 września 2012 r.  

 

Nr  
okręgu  


Granice okręgu  

Liczba wybieranych radnych  

1  

Sołectwo   Pawłowice  
Ulice   :   Górka,   22 Lipca od ul. Szkolnej do ul. Generała Świerczewskiego,  
Mickiewicza     od   ul. Polnej do ul. Generała Świerczewskiego,   Polna  
od   ul.   Zjednoczenia   do   ul.   Pukowca   i od ul. Zjednnoczenia do cmentarza,  Spacerowa, Szkolna, Wesoła, Wyzwolenia, Zapłocie, Zjednoczenia od ronda do granicy z   sołectwem Warszowice.  1  

2  

Sołectwo   Pawłowice  
Ulice   :   Astrów,     Bratków,   22   lipca   od   ul.Generała   Świerczewskiego    
do   ul.   Nowej,1   Maja,     3   Maja,     Miarki,   Mickiewicza     od   ul.   Generała Świerczewskiego   do   ul.Przemysłowej,   Nowa,   Ogrodowa,   Poprzeczna,    
Przemysłowa,   Skowronków,   Generała Świerczewskiego,   Wrzosowa.  1  

3  

Sołectwo     Pawłowice  
Ulice:     Aleja   Lipowa,   Grzybowa,   Katowicka,   Klonowa,   Kol.   Studzieńska,   Leśna, Myśliwska,   Pszczyńska,   Rolników,   Stawowa,   Strumieńska,     Wspólna, Zamkowa, Zjednoczenia   od skrzyżowania z   DW 938 do ronda.  1  

4  

Sołectwo   Pawłowice  
Ulice:   Polna nr: 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29.  

1  

5  

Sołectwo   Pawłowice  
Ulice   : Poligonowa, Polna nr: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 37.  

1  

6  

Sołectwo   Pawłowice  
Ulice   : Górnicza  nr: 1, 1A, 12,13,14,15,16,20 ul. Pukowca.  

1  

7  

Sołectwo   Pawłowice  
Górnicza nr: 2, 7, 8, 9, 10, Kręta, Orzechowa od nr 4   do końca, Wąska  
od nr 4   do końca.  

1  

8  

Sołectwo   Pawłowice  
Ulice:   Górnicza nr: 4, 5, 6, 11,  Krucza nr 10, LWP, Orzechowa nr 2, Wąska nr 1, 2  


1  

9  

Sołectwo   Pielgrzymowice  
Ulice   :   Akacjowa,   Brzozowa,   Bukowa,   Cieszyńska,   Dębowa,   Golasowicka, Grunwaldzka,   Jastrzębska,   Jodłowa,   Krzyżowa,   Miarki,   Olchowa,   Podlesie,    
Sadowa,           Słoneczna,   Sosnowa,   Stroma,   Turystyczna,   Wąska,   Wierzbowa,   Zielona, Zebrzydowicka.  1  

10  

Sołectwo   Pielgrzymowice  
Ulice   :   Borowa, Brzezińska, Daszyńskiego, Generała Sikorskiego, Graniczna, Groblowa, Gruntowa, Jasna, Modrzewiowa, Powstańców, Ruptawska, Rzeczna,   Świerkowa,   Widokowa,   Ziołowa.  1  

11  

Sołectwo   Warszowice  
Ulice:   Borki, Borowików, Cieszyńska, Gajowa, Kolejowa, Kościelna, Ks.E.Piwonia, Łąkowa, Piekucz, Pszczyńska, Rydzów, Szoszowska, Szybowa.  


1  

12  

Sołectwo   Warszowice  
Ulice:     Boryńska,   Cicha,   Drozdów,   Kormoranów,   Krótka,   Ks.   F.   Miczka,   Łagodna,   Miła,   Nad   Młynką,   Osińska,   Poprzeczna,   Spokojna,   Stawowa,   Strażacka, Żorska.  


1  

13  

Sołectwo   Golasowice   - wszystkie ulice.  

1  

14  

Sołectwo   Krzyżowice     -   wszystkie   ulice    
Sołectwo   Pniówek     -   wszystkie ulice.  

1  

15  

Sołectwo   Jarząbkowice     -   wszystkie ulice.  

1  

 


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające Kodeks Wyborczy  
( Dz.U. nr 21  poz. 113 z   póżn. zmianami)  rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w   wyborach do rady gminy w   terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w   życie w/w ustawy tj. do dnia   1 listopada 2012 r   .   W każdym okręgu wyborczym   tworzonym dla wyboru rady w   gminie  niebędącej miastem na prawach powiatu   wybiera się 1   radnego.  

Podziału na okręgi wyborcze, ich numery i   granice  oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu ustala rada gminy na wniosek wójta  - według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców  gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.  

W przypadku naszej gminy do obliczeń brano pod uwagę  ( zgodnie z   wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej) liczbę mieszkańców ujętych w   stałym rejestrze wyborców ustaloną na ostatni dzień kwartału , poprzedzającego kwartał, w   którym uchwala zostaje podjęta (30.06.2012) wynoszącą  
17 764 .   Norma przedstawicielska : 17 764 : 15 radnych = 1184.2666  

Pawłowice : 9564 mieszkańców :1184,26=                 8,0759  - 8   radnych  

Pielgrzymowice: 2665 mieszkańców :1184,26=                 2,2503 – 2   radnych  

Warszowice 1954 mieszkańców :1184,26=                 1,6499 – 2   radnych  

Golasowice 1382 mieszkańców :1184,26=                 1,1669 – 1   radny  

Krzyżowice 1019 mieszkańców :1184,26=                 0,8604 - 1   radny  

Jarząbkowice 643 mieszkańców :1184,26=                 0,5429 – 1   radny  

Pniówek 537 mieszkańców :1184,26=                               0,4534 – 0   radnego  

                                                        RAZEM:                               15 radnych  

W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest  jednostka pomocnicza gminy, przy czym jednostki łączy się w   celu utworzenia okręgu lub dzieli na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z   konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.  

Sołectwo Pawłowice   - zostało podzielone na 8   okręgów wyborczych  

Sołectwo Pielgrzymowice -   zostało podzielone na 2   okręgi wyborcze  

Sołectwo Warszowice   - zostało podzielone na 2   okręgi wyborcze  

Sołectwo Golasowice   – 1   okręg wyborczy  

Sołectwo Jarząbkowice   – 1   okręg wyborczy  

Sołectwo Krzyżowice   – 1   okręg wyborczy  

Sołectwo Pniówek   : początkowo planowano połączyć sołectwo Pniówek z   osiedlem tak jak funkcjonowało to dotychczas, jednakże połączenie to nie zyskało akceptacji Komisarza Wyborczego  

w Bielsku Białej gdyż sztucznie prowadziłoby to do podwyższenia normy przedstawicielskiej.  

Łączenia jednostek pomocniczych można dokonywać tylko dla zachowania jednolitej normy przedstawicielskiej i   w sposób terytorialnie uzasadniony. Proponuje się  wg zaleceń KBW połączenie sołectwa Pniówek z   sołectwem Krzyżowice jako najbardziej uzasadnione wg normy przedstawicielskiej i   terytorialnie graniczące ze sobą.  

Pniówek + Krzyżowice mają razem 1556 mieszkańców : 1184,26=1,3138  tj. 1   radny i   jeden okręg wyborczy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »