| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 16 października 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 3, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i   art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391),   Rada Gminy Chybie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Chybie, z   góry bez wezwania, w   łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w   terminach:  

1)   za I   kwartał do 15 lutego danego roku,  

2)   za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,  

3)   za III kwartał do 31 lipca danego roku,  

4)   za IV kwartał do 31 października danego roku.  

2.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

3.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 31 lipca 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  

§   2.   1.   Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą wpłatą dokonywaną w   kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy.  

2.   Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się w   terminie do ostatniego dnia miesiąca, w   którym złożono deklarację o   zmianie.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »