| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/163/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Działając na podstawie art.18 ust. 2   pkt 8   oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz   art.   18a i   art. 19 ustawy z   dnia   12   stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (t. j. Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613, ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadza się na terenie Gminy Jaworze opłatę od posiadania psów.  

§   2.   Określa stawkę roczną opłaty od posiadania psów w   wysokości   30,-zł od każdego psa   .  

§   3.   1.   Opłata od posiadania psów płatna jest z   góry, bez wezwania do kasy Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Jaworze Nr 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010 w   Banku Spółdzielczym Jasienica w   terminie do   31   maja   roku podatkowego lub w   terminie 14 dni od dnia wejścia w   posiadanie psa.  

2.   Wysokość opłaty wymieniona w   § 2   niniejszej uchwały ulega obniżeniu o   połowę w   przypadku wejścia w   posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr X/90/11 z   dnia 17 listopada 2011r. w   sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.U.   Woj. Śląskiego Nr 297, poz. 4973).  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich  
1.dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992r.),  
2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999r. w   sprawie pobierania opłat niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999r.).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »