| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/59/2012 Rady Gminy Mszana

z dnia 5 listopada 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień w tym podatku na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym                   ( Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami ) ; art. 5   , art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz.U. z   2010 roku Nr 95 poz. 613 z   późniejszymi zmianami )  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Mszana :  

1)   od gruntów :  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - 0,88 zł od 1   m2 powierzchni ;  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,49 zł od 1   ha powierzchni;  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 0,26 zł od 1   m2 powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części :  

a)   mieszkalnych - 0,70 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej;  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej;  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

-   10,60 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej;  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej;  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,00 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej;  

3)   od budowli - 2   % ich wartości określonej n a   podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7  

§   2.   1)   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości : grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części   wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w   zakresie :  

a)   działalności kulturalnej, kultury fizycznej i   sportu, z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,  

b)   pomocy społecznej, z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,  

c)   ochrony przeciwpożarowej, z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,  

2)   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości grunty oznaczone w   ewidencji gruntów i   budynków symbolem  

dr, z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej .

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XII/60/2011Rady Gminy Mszana z   dnia 24 października 2011 roku w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień w   tym podatku na 2012 rok  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »