| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 9 października 2012r.

w sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 90 f ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz 2572 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt 14a, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Ogrodzieńcu  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienić treść § 2.2 załącznika nr 1   do uchwały nr XXXIII/304/2005 z   dnia 3   czerwca 2005r. w   sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Miasta i   Gminy Ogrodzieniec, który otrzymuje następujące brzmienie: Wysokość stypendium szkolnego zależy od miesięcznej wysokości dochodu na osobę w   rodzinie ucznia:  

1)   przy dochodzie do 200,00 zł wynosi 90,00 zł miesięcznie,  

2)   przy dochodzie od 200,01 zł do kwoty, o   której mowa w   art. 8   ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej wynosi 85,00 zł.  

§   2.   Pozostałe postanowienia uchwały nr XXXIII/304/2005 z   dnia 3   czerwca 2005r. nie ulegają zmianie.  

§   3.   Uchyla się uchwałę Nr XLIV/322/2009 Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu z   dnia 6   października 2009r. w   sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Miasta i   Gminy Ogrodzieniec.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Ogrodzieniec.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   listopada 2012r.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »