| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 9 października 2012r.

w sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 90 f ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz 2572 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt 14a, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Ogrodzieńcu  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienić treść § 2.2 załącznika nr 1   do uchwały nr XXXIII/304/2005 z   dnia 3   czerwca 2005r. w   sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Miasta i   Gminy Ogrodzieniec, który otrzymuje następujące brzmienie: Wysokość stypendium szkolnego zależy od miesięcznej wysokości dochodu na osobę w   rodzinie ucznia:  

1)   przy dochodzie do 200,00 zł wynosi 90,00 zł miesięcznie,  

2)   przy dochodzie od 200,01 zł do kwoty, o   której mowa w   art. 8   ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej wynosi 85,00 zł.  

§   2.   Pozostałe postanowienia uchwały nr XXXIII/304/2005 z   dnia 3   czerwca 2005r. nie ulegają zmianie.  

§   3.   Uchyla się uchwałę Nr XLIV/322/2009 Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu z   dnia 6   października 2009r. w   sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Miasta i   Gminy Ogrodzieniec.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Ogrodzieniec.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   listopada 2012r.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »