| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/179/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012, poz. 391),

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:

§ 1.

Ustala się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

§ 2.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do zamieszkałych przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasteczko Ślaskie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozwieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Uzasadnienie

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 11 kwietnia 2012 r., poz. 391) zobligowała Gminy do podjęcia uchwał w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy, w drodze uchwały zobligowana jest dokonać wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa określa trzy podstawowe możliwe metody naliczania opłaty w nieruchomościach zamieszkałych, tj.:

1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości

3) od powierzchni lokalu mieszkalnego

              Przy czym można wybrać tylko jeden sposób naliczania opłaty dla wszystkich nieruchomości

zamieszkałych.

Ustawa dopuszcza również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Najbardziej zasadną propozycją dla Gminy Miasteczko Ślaskie uznano metodę stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, ponieważ ilość powstających odpadów komunalnych zależna jest od liczby osób je wytwarzających. Ustalając wybór tej metody wzięto pod uwagę również sytuację utajniania rzeczywistej - faktycznej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i w takich sytuacjach przewiduje się wprowadzenie wyrywkowej kontroli ilości zamieszkałych osób, na podstawie ilości zużytej wody w danym gospodarstwie domowym, gdzie pod uwagę będzie brana średnia zużycia wody na jedną osobę.

W odniesieniu do ustalenia opłaty w zależności od powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego, w warunkach wiejskich, byłoby daleko niesprawiedliwe, gdyż nieodzwierciedlałoby ilości faktycznie wytworzonych odpadów, ponieważ sama powierzchnia mieszkaniowa odpadów nie produkuje.

Przyjęta w projekcie uchwały metoda naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi podstawę do przyjęcia dalszych uchwał, które są wymagane do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w w Gminie Miasteczko Śląskie.

             
             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »