| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach nadanym uchwałą Nr XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)  

Rada Gminy Bojszowy uchwala, co następuje  

§   1.   Zmienia się Statut Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Bojszowach, w   ten sposób, że:  

1)   w uchwale Nr XV/85/2012 w   §1 zastępuje się słowa „Zatwierdzić zmianę” słowami „Zmienia się...”;  

2)   w załączniku do uchwały dokonuje się następujących zmian:  

a)   w §10 po ustępie 4, dopisuje się ustęp 5   w brzmieniu:                 "Przed upływem kadencji Rady Społecznej, Podmiot, który powołał Radę Społeczną może odwołać ją w   całości lub poszczególnych jej członków w   przypadku:  

-                 złożenia rezygnacji przez członków Rady  

-                 rażącego naruszenia obowiązujących przepisów regulujących działalność leczniczą, a   w szczególności niewykonywania zadań i   obowiązków dotyczących Rady Społecznej.";  

b)   w §11 skreśla się ustęp 4, a   dotychczasowy ustęp 5   staje się ustępem 4;  

c)   skreśla się §15 załącznika.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »