| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach nadanym uchwałą Nr XV/85/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)  

Rada Gminy Bojszowy uchwala, co następuje  

§   1.   Zmienia się Statut Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Bojszowach, w   ten sposób, że:  

1)   w uchwale Nr XV/85/2012 w   §1 zastępuje się słowa „Zatwierdzić zmianę” słowami „Zmienia się...”;  

2)   w załączniku do uchwały dokonuje się następujących zmian:  

a)   w §10 po ustępie 4, dopisuje się ustęp 5   w brzmieniu:                 "Przed upływem kadencji Rady Społecznej, Podmiot, który powołał Radę Społeczną może odwołać ją w   całości lub poszczególnych jej członków w   przypadku:  

-                 złożenia rezygnacji przez członków Rady  

-                 rażącego naruszenia obowiązujących przepisów regulujących działalność leczniczą, a   w szczególności niewykonywania zadań i   obowiązków dotyczących Rady Społecznej.";  

b)   w §11 skreśla się ustęp 4, a   dotychczasowy ustęp 5   staje się ustępem 4;  

c)   skreśla się §15 załącznika.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »