| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/174/12 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych

Na podstawie art.. 18 ust. 2   pkt. 8, Ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.), art. 10 i   art. 12 ust. 4   Ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z   2006 r. nr 121, poz. 844 z   późn. zm.) –   Rada Miejska w   Łazach  

-   uchwala –   co następuje:  

§   1.   Ustala się roczne stawki podatku od jednego środka transportowego w   wysokości:  

1.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej  

a)   . powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 552,00 zł,  

b)   . powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie – 888,00 zł,  

c)   . powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton – 1.104,00 zł.  

2.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczona masa całkowita w   tonach  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna z   pneumatycznym zawieszeniem lub uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia  

Dwie osie  

12  

14  

1.764,00  

1.872,00  

14  

 

1.872,00  

1.992,00  

Trzy osie  

12  

19  

1.992,00  

2.100,00  

19  

25  

2.100,00  

2.208,00  

25  

 

2.208,00  

2.316,00  

Cztery osie i   więcej  

12  

25  

2.316,00  

2.424,00  

25  

29  

2.424,00  

2.544,00  

29  

 

2.544,00  

2.712,00  

3.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton - 1.452,00 zł.  

4.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w   tonach  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Dwie osie  

12  

31  

1.764,00  

1.872,00  

31  

 

1.872,00  

2.136,00  

Trzy osie  

12  

40  

1.764,00  

1.872,00  

40  

 

2.316,00  

2.760,00  

5.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.032,00 zł.  

6.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  

Stawka podatku w    

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Oś jezdna z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Jedna oś  

12  

 

1.104,00  

1.212,00  

Dwie osie  

12  

38  

1.212,00  

1.440,00  

38  

 

1.320,00  

1.884,00  

Trzy osie  

12  

38  

1.500,00  

1.380,00  

38  

 

1.608,00  

1.776,00  

7.   Autobusy o   liczbie miejsc do siedzenia:  

a)   . mniejszej niż 30 miejsc – 1.272,00 zł,  

b)   . równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.608,00 zł.  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, kultury, sportu, opieki społecznej oraz oświaty i   wychowania, nie przeznaczone na działalność gospodarczą z   wyjątkiem pojazdów, o   których mowa w   art. 8   pkt 2, 4   i 6   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z   2006 r. nr 121, poz. 844 z   późn. zm.).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   4.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczacy Rady Miejskiej w   Łazazch  


Maciej   Kubiczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »