| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/176/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. ( M.P z 2012r. poz. 587) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. ( M.P. z 2012r. poz. 743), art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn.zm.)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013, jak następuje: Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton – rubryki od D1 do D3 deklaracji:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACH

powyżej 3,5 t
do 5,5 t włącznie

powyżej 5,5 t.
do 9 t. włącznie

powyżej 9 t.
i mniej niż 12 t.

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

Samochody ciężarowe

700

1100

1350

2. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówod 3,5 tony i poniżej 12 ton – rubryka D 4 deklaracji:

a) ciągniki siodłowe lub balastowe j. w. –.    1 500 zł

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – rubryka D 5 deklaracji :

a) przyczepy lub naczepy j. w.  – 1200 zł.

4. Autobusy – rubryki D 6 i D 7 deklaracji:

Liczba miejsc siedzących


mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej
niż 30 miejsc

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

Autobusy

1350

1700

5. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
rubryki od D 8 do D 10 deklaracji:


DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA w TONACH


ZAWIESZENIE OSI PNEUMATYCZNE LUB
RÓWNOWAŻNE


INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA
OSI

2 OSIE


nie mniej niż


mniej niż


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

15

850

1050

15

-

1200

1300

3 OSIE


nie mniej niż


mniej niż


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

19

850

1050

19

25

1130

1650

25

-

1570

1870

4 OSIE i więcej

nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

29

1100

1800

29

31

1700

2500

31

-

1800

2600

6. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12  ton – rubryki D 11 i D 12 deklaracji:

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Zawieszenie osi ciągnika pneumatyczne
lub podobne

Inny system zawieszenia
osi ciągnika


nie mniej niż


mniej niż

2 OSIE


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


25


600


650


25


31


650


970


31


-


1500


2000


3 OSIE i WIĘCEJ

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


40


1300


1800


40


-


1900


2600

§ 2.

1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc, wykorzystywane:

a) wyłącznie na działalność statutową - non profit - stowarzyszeń i fundacji działających w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury i sztuki, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej,

b) wyłącznie na dowożenie dzieci do szkół,

c) wyłącznie na dowożenie osób niepełnosprawnych.

2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, używane wyłącznie do transportu odpadów komunalnych i robót porządkowych, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton oraz ciągniki balastowe przystosowane do używania razem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poniżej 12 ton.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Ponadto Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, tj. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i we wszystkich Sołectwach Gminy Milówka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »