| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 215/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 15 i   19 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Kaletach  
uchwala:  

§ 1.  

1.   Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży  

-   z ręki, kosza oraz stolika do 1   m² - 12 zł  

-   ze straganu, stołu, namiotu zajmującego powierzchnię do 6   m² - 25 zł  

-   za każdy dodatkowy m² powyżej 6   m² - 5   zł.  

2.   Opłaty targowe pobierane będą przez inkasenta na placu targowym w   Kaletach przy ul. Gwoździa i   w innych miejscach miasta, w   których prowadzony jest handel objęty opłatą targową  

3.   Do poboru opłaty targowej wyznacza się inkasentów:  

Janusza Maruszczyka  

Andrzeja Warczoka  

Wojciecha Zajdę.  

4.   Osoby wymienione w   ust. 3   wykonują swoje czynności bez dodatkowego wynagrodzenia, w   ramach obowiązków służbowych.  

§ 2.  

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Kaletach Nr 105/XII/2011 z   dnia 1   grudnia 2011 roku w   sprawie opłaty targowej.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku. Ponadto podaje się jej treść do publicznej wiadomości w   Biuletynie Miasta Kalety i   miejscach zwyczajowo przyjętych.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kaletach  


inż.   Eugeniusz   Ptak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »