| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/181/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   i art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz.613 z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 02 sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. z   2012. poz. 587)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§   1.   Określa się wysokość roczną podatku od nieruchomości na 2013 rok w   następujących stawkach:  

1)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych - 0,68 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej:  

-   od garaży - 5,10 zł,  

-   od budynków letniskowych – 7,66 zł,  

-   od pozostałych gospodarczych - 5,10 zł,  

2)   od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust.3-7 w/w ustawy,  

3)   od gruntów :  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków – 0,83 zł od 1m2 powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51zł od 1   ha powierzchni,  

c)   od gruntów oznaczonych w   ewidencji gruntów jako „dr” bez klasyfikacji – 0,01 zł od 1m2 powierzchni,  

d)   od pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł od 1m2 powierzchni.  

§   2.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1)   nieruchomości lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby :ochrony przeciwpożarowej, działalności w   zakresie upowszechniania kultury oraz działalności z   zakresie kultury fizycznej i   sportu, z   wyłączeniem nieruchomości lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,  

2)   nieruchomości lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w   wodę i   zbiorowego odprowadzania ścieków.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »