| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/232/2012 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112 poz. 654 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

W Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Żywcu, ul. Sienkiewicza 52 nadanym uchwałą Rady Powiatu w   Żywcu Nr XV/154/2012 z   dnia 27 lutego 2012 r. zmienionym uchwałą:  

- Nr XVI/169/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 23 kwietnia 2012 r. w   sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Żywcu, ul. Sienkiewicza 52,  

- Nr XVIII/195/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 25 czerwca 2012 r. w   sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Żywcu, ul. Sienkiewicza 52,  

- Nr XXI/225/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 29 października 2012r.w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Żywcu, ul. Sienkiewicza 52,wprowadza się następujące zmiany:  

1. W   załączniku Nr 2   Statutu:  

- w   pkt 2   Dział Pomocy Doraźnej dopisuje się ppkt 8. Ambulatorium, Żywiec, ul. Żeromskiego 7,  

- w   pkt 7   Podstawowa Opieka Zdrowotna dopisuje się ppkt 3. Podstawowa Opieka Zdrowotna, Węgierska Górka, ul. Wyzwolenia 5.  

2. Przyjmuje się tekst jednolity Załącznika Nr 2   Statutu w   brzmieniu Załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/232/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 26 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 2   do Statutu ZZOZ w   Żywcu nadanego uchwałą Rady Powiatu w   Żywcu  
Nr XV/154/2012 z   dnia 27.02.2012r.  

Wykaz placówek i   komórek świadczących usługi medyczne.  

1)   Lecznictwo stacjonarne:  

 

L   .p  

Nazwa  

Ilość łóżek  

Adres  

1  

Oddział Wewnętrzny I  

31  

w tym2 łóżka intensywnejopieki medycznej  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

2  

Oddział Wewnętrzny II  

51  

w tym2 łóżka intensywnejopieki medycznej  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

3  

Oddział Kardiologiczny  

20  

w tym 4   łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

4  

Oddział Ginekologiczno- Położniczy  

68  

w tym2 łóżka intensywnej opieki medycznej  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

5  

Oddział Dziecięcy  

35  

w tym2 łóżka intensywnej opieki medycznej  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

6  

Oddział Chirurgii Ogólnej  

54  

w tym4 łóżka intensywnej opieki medycznej  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

7  

Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej  

52  

w tym4 łóżka intensywnej opieki medycznej  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

8  

Oddział Noworodkowy  

20 wózeczków  

5 łóżeczek  

4 inkubatory  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

9  

Oddział Anestezjologii i   Intensywnej Terapii  

4  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

10  

Oddział Rehabilitacyjny  

30  

Żywiec, ul. Żeromskiego7  

11  

Blok Operacyjny  

-  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

12  

Izba Przyjęć  

-  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

13  

Apteka Szpitalna  

-  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

2)   Dział Pomocy Doraźnej:  

 

L   .p  

Nazwa  

Adres  

1  

Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny  

Żywiec, ul. Żeromskiego7  

2  

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy  

Żywiec, ul. Żeromskiego7  

3  

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy  

Łękawica 346  

4  

Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy  

Węgierska Górka, ul. Kościuszki18  

5  

Ambulatorium  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

6  

Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny  

Rajcza, ul. Parkowa  

7  

Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny  

Jeleśnia, ul. Plebańska5  

8  

Ambulatorium  

Żywiec, ul. Żeromskiego 7  

3)   Lecznictwo specjalistyczne:  

 

L   .p  

Nazwa  

Adres  

1  

Poradnia Położniczo- Ginekologiczna z   gabinetem diagnostyczno-zabiegowym  

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52  

2  

Poradnia Preluksacyjna  

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52  

3  

Poradnia Chirurgiczna z   gabinetem diagnostyczno-zabiegowym  

Żywiec, ul. Żeromskiego7  

4  

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna z   gabinetem diagnostyczno-zabiegowym  

Żywiec, ul. Żeromskiego7  

5  

Poradnia Neurologiczna z   gabinetem diagnostyczno-zabiegowym  

Żywiec, ul. Żeromskiego7  

6  

Poradnia Rehabilitacyjna  

Żywiec, ul. Żeromskiego7  

7  

Terenowa Poradnia Medycyny Pracy  

Żywiec, al. Piłsudskiego50  

8  

Gabinet Pielęgniarki Szkolnej  

Żywiec, ul. Kopernika77  

9  

Dział Fizjoterapii  

Żywiec, ul. Żeromskiego7  

10.  

Poradnia Reumatologiczna z   gabinetem diagnostyczno-zabiegowym  

Żywiec, ul. Żeromskiego7  

4)   Placówki diagnostyczne:  

 

L   .p  

Nazwa  

Adres  

1  

Laboratorium Centralne  

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52  

2  

Pracownia RTG  

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52  

3  

Pracownia RTG  

Żywiec, ul. Żeromskiego7  

4  

Pracownia USG  

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52  

5  

Pracownia Endoskopowa  

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52  

6  

Pracownia EEG  

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52  

5)   Transport sanitarny:  

 

L.p  

Nazwa  

Adres  

1  

Ambulans drogowy Typ A   2  

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52  

2  

Ambulans drogowy Typ A2  

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52  

3  

Ambulans drogowy Typ A2  

Żywiec, ul. Sienkiewicza52  

4  

Ambulans drogowy Typ A2  

Żywiec , ul . Sienkiewicza 52  

6)   Świadczenia Pielęgnacyjne i   Opiekuńcze:  

 

L.p  

Nazwa  

Ilość łóżek  

Adres  

1.  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  

40  

Żywiec, ul. Żwirowa 20  

7)   Podstawowa Opieka Zdrowotna:  

 

L.p  

Nazwa  

Adres  

1  

Podstawowa Opieka Zdrowotna w   tym: 1. poradnia lekarza poz – 1  

2. gabinet pielęgniarki poz – 1  

3. gabinet położnej poz – 1  

4. punkt szczepień – 1  

Łękawica ul. Żywiecka 52  

2  

Podstawowa Opieka Zdrowotna 1. poradnia lekarza poz – 1  

2. gabinet pielęgniarki poz – 1  

3. gabinet położnej poz – 1  

4. punkt szczepień – 1  

Żywiec , ul . Piłsudskiego 50  

3.  

Podstawowa Opieka Zdrowotna 1. poradnia lekarza poz – 1  

2. gabinet pielęgniarki poz – 1  

3. nocna, świąteczna pomoc lekarska  

Węgierska Górka, ul. Wyzwolenia 5  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »