| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/230/2012 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2013

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 2   i art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz 1592 z   późn.zm.) w   związku z   art. 94 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 6   września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z   2008r. Nr 45, poz. 271 z   późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Żywca, wójtów gmin z   terenu powiatu żywieckiego oraz Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w   Bielsku-Białej  

Rada Powiatu w   Żywcu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2013, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

1. Dostępność do świadczeń aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Żywca w   porze nocnej, w   niedzielę, święta i   inne dni wolne od pracy zapewnia Apteka całodobowa „Przy Szpitalu” ul. Sienkiewicza 35 oraz dodatkowo Apteka „Jagiellońska” ul. Jagiellońska 21 i   Apteka „ Galena” ul. Piłsudskiego 78 - zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2. Informacja o   dyżurującej aptece powinna być wywieszona w   każdej aptece w   miejscu dostępnym i   widocznym dla ludności.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Żywcu.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/230/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 26 listopada 2012 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych Powiatu Żywieckiego na 2013r.  

 


L.p.  


Gmina  

Nazwa Apteki  
Adres /telefon/  


Godziny pracy  

1.  

Czernichów  

„ALOES”  
34-312 Międzybrodzie –Bialskie  
Plac Św. Ambrożego 9  
tel.33/866-15-20  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 19.00  
sobota  
8.00 – 14.00  

2.  

Gilowice  

34-322 Gilowice  
ul. Krakowska 69  
tel. 33/865-31-56  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 18.00  
sobota  
8.00 – 11.00  

3.  

Gilowice  

34-322 Gilowice  
ul. Krakowska 38  
tel.33/ 865-38-89  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 16.00  
sobota  
8.00 – 13.00  

4.  

Jeleśnia  

„Pod Pilskiem”  
34-340 Jeleśnia  
ul. Jana Kazimierza 6  
tel. 33/863-69-42  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 18.00  
sobota  
8.00 – 13.00  

5.  

Jeleśnia  

34-340 Jeleśnia  
ul. Jana Kazimierza 248  
tel.33/ 863-60-10  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 18.00  
sobota  
8.00 – 12.00  

6.  

Jeleśnia  

„POD GRAPĄ”  
34-340 Jeleśnia  
ul. Żywiecka 11A  
tel.33/ 863-33-00  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 18.00  
sobota  
8.00 – 14.00  

7.  

Koszarawa  

Brak nazwy własnej  
Ośrodek Zdrowia  
34-332 Koszarawa 142 A  
tel. 33/863-93-96  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.30 – 15.30  
sobota  
8.30 – 11.00  

8.  

Lipowa  

„Św. Bartłomieja”  
34-324 Lipowa nr 1071  
tel. 33/867-17-72  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 18.00  
sobota  
8.30 – 12.00  

9.  

Lipowa  

„Apteka MEDIQ”  
Lipowa 341  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 20.00  
sobota  
8.00 – 15.00  

10.  

Łodygowice  

„Parkowa”  
ul. Królowej Jadwigi 5  
34-325 Łodygowice  
tel. 33/863-10-74  
863-14-88  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 18.00  
sobota  
8.00 – 12.00  

11.  

Łodygowice  

„Pod Grapą”  
ul. Żywiecka 760  
34-325 Łodygowice  
tel. 33/488835  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 19.00  
sobota  
8.00 – 13.00  

12.  

Łodygowice  

Brak nazwy własnej  
ul. Jana Pawła II 60  
34-326 Pietrzykowice  
tel.33/ 863-23-46  

od poniedziałku  
do piątku:  
9.00 – 16.00  
sobota  
9.00 – 12.00  

13.  

Łękawica  

„Nostra”  
ul. Żywiecka 58 B  
34-321 Łękawica  
tel. 33/862-25-60  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 17.00  
sobota  
9.00 – 14.00  

14.  

Milówka  

„ Św. Antoniego”  
ul. Dworcowa 31  
34-360 Milówka  
tel.33/ 863-76-01  

poniedziałek  
od 8.00 do 19.00  
od wtorku do piątku:  
8.00 – 18.00  
sobota  
8.00 – 12.00  

15.  

Milówka  

„ Za Kościołem  
ul. Nowa 14  
34-360 Milówka  
tel.33/ 863-70-42  

od poniedziałku  
do piątku:  
9.00 – 17.00  
sobota  
9.00 – 13.00  

16.  

Rajcza  

„Przy Górskiej”  
ul. Górska 6  
34-370 Rajcza  
tel. 33/864-33-98  

od poniedziałku  
do piątku:  
7.30 – 17.30  
sobota  
7.30 – 13.00  

17.  

Rajcza  

„Pod Jesionem”  
ul. Rynek 3  
34-370 Rajcza  
tel.33/ 864-30-17  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 18.00  
sobota  
8.00 – 13.00  

18.  

Radziechowy-Wieprz  

„Zdrowie”  
34-381 Wieprz  
ul. Żywiecka 15  
tel.33/ 861-11-16  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 17.00  
sobota  
8.00 – 12.00  

19.  

Radziechowy-Wieprz  

„Św. Marcina”  
34-381 Radziechowy  
ul. Św. Marcina 83  
tel.33/ 867-64-54  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 16.00  
sobota  
8.00 – 13.00  

20.  

Radziechowy - Wieprz  

Brzuśnik 227  
34-382 Bystra  
tel.33/ 867-55-65  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 17.00  
sobota  
8.00 – 12.00  

21.  

Świnna  

Apteka „Alfa”  
34-331 Pewel Mała  
ul. Żywiecka 28  
tel. 33/863-99-10  

od poniedziałku  
do piątku:  
7.30 – 19.30  
sobota  
7.30 – 15.00  

22.  

Świnna  

„HUBERTINI”  
ul. Jana Pawła II 31  
34-331Pewel Mała  
Tel 33/860 06 83  

od poniedziałku  
do piątku:  
7.45 – 18.30  
sobota  
8.00 – 12.00  

23.  

Ujsoły  

34-371 Ujsoły  
ul. Bystra 8/3  
tel. 33/864-72-71  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 15.00  
sobota  
8.00 – 12.00  

24.  

Węgierska Górka  

„Pod Baranią”  
oś. XX- lecia II RP 1/1/2  
34-350 Węgierska Górka  
tel. 33/864-11-00  

od poniedziałku  
do piątku:  
9.00 – 17.00  
sobota  
9.00 – 12.00  

25.  

Węgierska Górka  

„POD KOPUŁĄ”  
ul. Kościuszki 12  
34-350 Węgierska Górka  
tel. 33/864 07 53  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 19.00  
sobota  
8.00 – 16.00  

26.  

Węgierska Górka  

„Vertigo”  
ul. Wyzwolenia 2  
34-350 Węgierska Górka  
Tel. 33/444 60 49  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 18.00  
sobota  
8.00 – 13.00  

27.  

Żywiec  

„Parkowa”  
oś. Parkowe 9  
34-300 Żywiec  
tel. 33/861-36-65  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 19.00  
sobota  
8.00 – 13.00  

28.  

Żywiec  

„Jagiellońska”  
ul. Jagiellońska 21  
34-300 Żywiec  
tel. 33/861-55-62  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 18.00  
sobota  
8.00 – 15.00  

29.  

Żywiec  

„Zdrowie”  
ul. Dworcowa 23  
34-300 Żywiec  
tel.33/ 861-55-61  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 – 18.00  
sobota  
8.00 – 13.00  

30.  

Żywiec  

„Galena”  
Al. Piłsudskiego 78  
34-300 Żywiec  
tel.33/861-03-76  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 –20.00  
sobota  
8.00 – 20.00  

31.  

Żywiec  

„Sana”  
ul. Dworcowa 11  
34-300 Żywiec  
tel. 33/861-27-84  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 –17.00  
sobota  
8.00 – 13.00  

32.  

Żywiec  

„Św. Franciszka”  
ul. Kościuszki 42  
34-300 Żywiec  
tel.33/ 861-09-67  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 –19.00  
sobota  
8.00 – 13.00  

33.  

Żywiec  

„Przy szpitalu”  
ul. Sienkiewicza 35  
34-300 Żywiec  
tel.33/861-51-31  

całodobowa  

34.  

Żywiec  

„Na Mostku”  
ul. Kościuszki 15  
34-300 Żywiec  
tel. 33/861-43-33  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 –17.00  
sobota  
8.00 – 13.00  

35.  

Żywiec  

„Pod Grapą”  
oś. Młodych 1  
34-300 Żywiec  
tel.33/ 861-33-80  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 –20.00  
sobota  
8.00 – 14.00  

36.  

Żywiec  

„Cefarm”  
ul. Rynek 10  
34-300 Żywiec  
tel. 33/861-16-36  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 –20.00  
sobota  
8.00 – 15.00  

37.  

Żywiec  

„Tesco”  
ul. Legionów 45  
34-300 Żywiec  
tel.33/ 861-43-39  

od poniedziałku  
do soboty:  
9.00 –21.00  
niedziela  
10.00 – 18.00  

38.  

Żywiec  

„Dla Ciebie”  
ul. Zamkowa 14  
34-300 Żywiec  
tel. 33/861 91 50  

od poniedziałku  
do piątku:  
7.30 –19.00  
sobota  
8.00 – 13.30  

39.  

Żywiec  

„700-Lecia”  
ul. Południowa 19  
34-300 Żywiec  
tel.33/861 33 99  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 –20.00  
sobota  
8.00 – 15.00  

40.  

Żywiec  

„Żywiecka”  
ul. 1   maja 1  
34-300 Żywiec  
tel.33/ 475-48-36  

od poniedziałku  
do piątku:  
8.00 –22.00  
sobota  
8.00 – 15.00  

41.  

Żywiec  

Ogólnodostępna  
ul. Żeromskiego 1  
34-300 Żywiec  
tel. 33/861-02-18  

od poniedziałku  
do piątku:  
7.00 –19.00  
sobota  
7.00 – 15.00  

42.  

Żywiec  

„Żywiecka 2”  
ul. Dworcowa 22  
tel. 33/863-37- 17  

od poniedziałku  
do piątku  
7.00 – 19.00  

43.  

Żywiec  

„Przy Skarbówce”  
ul. Powstańców Śląskich 2   a  
34-300 Żywiec  
Te. 33   861 20 28  

od poniedziałku  
do piątku:  
7.30 –19.30  
sobota  
8.00 – 16.00  

44.  

Żywiec  

„SŁONECZNA”  
ul. Os.700-Lecia 9A  
34-300 Żywiec  
Tel. 33   864 61 36  

od poniedziałku  
do soboty:  
7.00 – 21.00  
niedziela  
9.00 – 18.00  

45.  

Żywiec  

„PRZY GALERII”  
ul. Żeromskiego 7A  
34-300 Żywiec  

od poniedziałku  
do piątku:  
7.30 – 21.00  
sobota  
7.30 – 17.00  
Niedziela 10.00 – 17.00  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/230/2012
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 26 listopada 2012 r.

Harmonogram dyżurów całodobowych Aptek na terenie Miasta Żywca na rok 2013  
 

Dostępność do świadczeń aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Żywca w   porze nocnej, w   niedzielę, święta i   inne dni wolne od pracy zapewnia: Apteka całodobowa „Przy Szpitalu” ul. Sienkiewicza 35, w   Żywcu tel. 33/ 861-51-31 oraz dodatkowo:  

 

Data Dyżuru  

Nazwa i   Adres Apteki , telefon  

Styczeń  

19.01.do 20.01.2013r.  

Apteka „Jagiellońska”  

ul. Jagiellońska 21  

33/861-55-62  

26.01. do 27.01.2013r.  

Apteka „GALENA”  

Al. Piłsudskiego 78  

33/861-03-76  

Luty  

09.02. do 10.02. 2013r.  

Apteka „Jagiellońska”  

ul. Jagiellońska 21  

33/861-55-62  

16.02. do 17.02.2013r.  

Apteka „GALENA”  

Al. Piłsudskiego 78  

33/861-03-76  

Marzec  

16.03. do 17.03.2013r.  

Apteka „Jagiellońska”  

ul. Jagiellońska 21  

33/861-55-62  

23.03. do 24.03.2013r.  

Apteka „GALENA”  

Al. Piłsudskiego 78  

33/861-03-76  

Kwiecień  

06.04. do 07.04.2013r.  

Apteka „GALENA”  

Al. Piłsudskiego 78  

33/861-03-76  

13.04. do 14.04.2013r.  

Apteka „Jagiellońska”  

ul. Jagiellońska 21  

33/861-55-62  

Wrzesień  

07.09. do 08.09.2013r.  

Apteka „GALENA”  

Al. Piłsudskiego 78  

33/861-03-76  

21.09. do 22.09.2013r.  

Apteka „Jagiellońska”  

ul. Jagiellońska 21  

33/861-55-62  

Październik  

05.10. do 06.10.2013r.  

Apteka „Jagiellońska”  

ul. Jagiellońska 21  

33/861-55-62  

19.10. do 20.10.2013r.  

Apteka „GALENA”  

Al. Piłsudskiego 78  

33/861-03-76  

Listopad  

09.11. do 10.11.2013r.  

Apteka „GALENA”  

Al. Piłsudskiego 78  

33/861-03-76  

Grudzień  

14.12. do 15.12.2013r.  

Apteka „GALENA”  

Al. Piłsudskiego 78  

33/861-03-76  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Płonka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »