| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/228/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z   2001r. z   późniejszymi zmianami/, art. 211, 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   2009 roku /, Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

W uchwale nr XVII/130/2011 z   dnia 29 grudnia 2011 roku w   sprawie budżetu gminy na 2012 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:  

A)   Zwiększeniu dochodów bieżących  

W dziale 758 - Różne rozliczenia o   kwotę 79.194 zł.  

Zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/2012 z   dnia 23 listopada 2012 r.  

B)   Zwiększeniu wydatków bieżących o   kwotę 79.194 zł   .  

W tym:  

W dziale 750 - Administracja publiczna  

Rozdz. 75022 - Rady gmin o   kwotę 6.000 zł.  

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o   kwotę 39.994 zł.  

z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu sekretariatu Urzędu.  

 

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o   kwotę 5.000 zł.  

 

W dziale 801 - Oświata i   wychowanie  

Rozdz. 80104 - Przedszkola o   kwotę 1.200 zł.  

z przeznaczeniem na zapłatę do gminy Kroczyce za wychowanka przedszkola.  

 

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i   dróg o   kwotę 26.000 zł.  

Rozdz.90095 - Pozostała działalność o   kwotę 1.000 zł.  

z przeznaczeniem na wydatki związane wyłapywanie bezpańskich zwierząt.  

 

C)   Dokonać przeniesień między działami  

Zmniejszyć wydatki majątkowe  

W dziale 926 - Kultura fizyczna  

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o   kwotę 4.500 zł.  

Zwiększyć wydatki majątkowe  

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i   ochrona wód o   kwotę 4.500 zł.  

z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku do WFOŚiGW w   Katowicach  

 

D)   Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i   wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o   kwotę 2.000 zł.  

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i   Gimnazjum w   Pilicy o   kwotę 2.000 zł.  

 

Załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 7   do uchwały budżetowej po zmianach.  

Zmiany zawarte w   pkt A) obrazuje załącznik Nr 1   - Dochody do niniejszej uchwały.  

Zmiany zawarte w   pkt Bi C) obrazuje załącznik : Nr 2   - Wydatki  

 

Plan budżetu po zmianach:  

DOCHODY - 28.910.033 zł.  

WYDATKI - 27.949.333 zł.  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

§   4  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/228/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/228/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wydatki  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/228/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/228/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów własnych i   wydatków nimi finansowanych na 2012 rok  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »