| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/186/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212 ust 1   pkt 2, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§   1.   Dokonać zmian w   budżecie gminy wg następującej klasyfikacji budżetowej:  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Wydatki  

Zmniejszenie  

Zwiększenie  

750  

75023  

Administracja publiczna  

Urzędy gmin  

- wydatki bieżące , z   tego:  

* wynagrodzenia i   składki od nich naliczone  

25.000,00  

25.000,00  

25.000,00  

25.000,00  

 

921  

92109  

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

Domy i   ośrodki kultury , świetlice i   kluby  

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i   Informacji  

 

25.000,00  

25.000,00  

25.000,00  

 

 

Razem:  

25.000,00  

25.000,00  

§   2.   W związku z   treścią § 1   niniejszej uchwały dokonać zmiany załącznika pn „ Dotacje celowe udzielone z   budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadzonego do budżetu Gminy uchwałą Nr XIV/105/11 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 30.XII.2011 r. w   sprawie budżetu gminy na 2012 rok. Załącznik o   którym mowa otrzymuje nową treść i   stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »