| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 7 grudnia 2012r.

Do Porozumienia nr 53/KT/2012 z dnia 26.06.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.09.2012 r. powierzającego Gminie Ogrodzieniec prowadzenie zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia - etap I"

Na podstawie § 2 ust. 6 i 7, § 4 ust. 4 i § 10 ust. 2 Porozumienia nr 53/KT/2012 z dnia 26.06.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.09.2012 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 ust. 1 na następujące: "Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje koszty robót budowlanych, koszty nadzorów i wynosi 1.140.039 zł (jeden milion sto czterdzieści tysięcy trzydzieści dziewięć złotych).",

2. § 2 ust. 2 na następujące: "Gmina Ogrodzieniec uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 41 % kosztu określonego w ust. 1 tj. 467.416 zł.",

3. § 2 ust. 4 na następujące: "Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 59 % kosztu określonego w ust. 1 tj. 672.623 zł."

4. § 3 ust. 1 na następujące: "Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Ogrodzieniec środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w dwóch transzach:

1) I transza w wysokości do 238.772 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania, w tym środki stanowiące pomoc finansową Gminy Ogrodzieniec w wysokości 41% transzy,

2) II transza w pozostałej wysokości, w tym środki stanowiące pomoc finansową Gminy Ogrodzieniec w wysokości 41 % transzy, po wykonaniu i odebraniu całości zadania".

5. § 3 ust. 2 na następujące: "Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołów częściowych lub końcowego odbioru wykonanych robót dokonanych z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz rachunków i faktur".

6. § 5 ust. 4 na następujące: "Gmina Ogrodzieniec ustali z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach terminy odbiorów częściowego i końcowego zadania".

7. § 5 ust. 5 na następujące: "Odbiory częściowy i końcowy zadania winny być dokonywane przez Gminę Ogrodzieniec z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Odbiór końcowy winien być dokonany w terminie umożliwiającym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w dniu wskazanym w § 1 ust. 5".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Ogrodzieniec

MARSZAŁEK


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

BURMISTRZ


Andrzej Mikulski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Szlachcic

Analityk Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »