| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 518/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 429/XXIII/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Częstochowskiej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i   art. 40 ust. 2   pkt.2 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z   2001 roku, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   treścią art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 2012 roku, poz.406 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W Załączniku do uchwały nr 429/XXIII/2012 z   dnia 28 czerwca 2012 r. w   sprawie nadania statutu Filharmonii Częstochowskiej, w   Rozdziale I   Postanowienia ogólne wprowadza się następujące zmiany:  

1)   zdanie: „Filharmonia Częstochowska, zwana dalej Filharmonią, jest samorządową instytucją artystyczną, której organizatorem jest Gmina Częstochowa” zastępuje się zdaniem: „Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, zwana dalej Filharmonią, jest samorządową instytucją artystyczną, której organizatorem jest Gmina Częstochowa”.  

2)   § 2   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

„4. Filharmonia używa pieczęci podłużnej o   następującej treści: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16 42-202 Częstochowa”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »