| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 518/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 429/XXIII/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Częstochowskiej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i   art. 40 ust. 2   pkt.2 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z   2001 roku, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   treścią art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 2012 roku, poz.406 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W Załączniku do uchwały nr 429/XXIII/2012 z   dnia 28 czerwca 2012 r. w   sprawie nadania statutu Filharmonii Częstochowskiej, w   Rozdziale I   Postanowienia ogólne wprowadza się następujące zmiany:  

1)   zdanie: „Filharmonia Częstochowska, zwana dalej Filharmonią, jest samorządową instytucją artystyczną, której organizatorem jest Gmina Częstochowa” zastępuje się zdaniem: „Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, zwana dalej Filharmonią, jest samorządową instytucją artystyczną, której organizatorem jest Gmina Częstochowa”.  

2)   § 2   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

„4. Filharmonia używa pieczęci podłużnej o   następującej treści: Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16 42-202 Częstochowa”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »