| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) oraz art.3 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz.526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.   Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 22.912 zł, tj.:  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   17.228 zł  

  w rozdziale 75095 – Pozostała działalność   17.228 zł   w związku ze zwrotem z   Urzędu Pracy kosztów z   tytułu zatrudnienia dwóch pracowników w   ramach prac publicznych 17.228 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   3.852 zł  

  w rozdziale 75095 – Pozostała działalność   3.852 zł   w związku ze zwrotem wydatków związanych z   korektą faktury za 2011 roku 3.852 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   1.832 zł  

  w rozdziale 75095 – Pozostała działalność   1.832 zł   w związku z   wpływem z   PZU S.A. odszkodowania za szkodę, która powstała w   wyniku kolizji samochodowej 1.832 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   2.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 22.912 zł, tj.:  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   22.912 zł  

  w rozdziale 75095 – Pozostała działalność   22.912 zł   w związku z   zatrudnieniem dwóch pracowników w   ramach prac publicznych 22.912 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

§   3.   Przeznaczyć kwotę 24.200 zł na nieoprocentowaną pożyczkę pomostową dla Gminnego Ośrodka Kultury w   Lelowie, na sfinansowanie zadania - warsztaty edukacyjne pod hasłem „Lelów miejsce spotkania kultur”, realizowanego w   zakresie małych projektów w   ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

§   4.   Zmianie ulega kwota przychodów oraz rozchodów, zgodnie z   § 3   i stanowi ona odpowiednio załączniki nr 3   i nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.                

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/145/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 15 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/145/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 15 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/145/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 15 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/145/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 15 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »