| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/280/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów_sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004r. . Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 2 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice wprowadzonego Uchwałą Nr XXX/347/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów - sportowców , którzy umiejętnie łączą wypełnianie obowiązków szkolnych z uprawianiem sportu . Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie oraz zachęcić do uczestniczenia w zawodach sportowych na różnych szczeblach rywalizacji.

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, jeżeli spełnią poniższe warunki:

1) w klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny co najmniej dostateczne, średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i w gimnazjach co najmniej 3,80 oraz w szkołach ponadgimnazjalnych co najmniej 3,40 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

2) w danym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych różnego szczebla zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego oraz w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i w zawodach strażackich.

§ 3. 1. Konkurs będzie rozstrzygany, uwzględniając podział na dziewczęta i chłopców, w trzech kategoriach:

1) dla uczniów szkół podstawowych,

2) dla uczniów gimnazjów,

3) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie poszczególnych typów szkół, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

3. Zdobywca:

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego sportowca oraz nagrodę finansową,

2) miejsca II otrzyma statuetkę i nagrodę finansową,

3) miejsca III otrzyma statuetkę i nagrodę finansową.

4. O zwyciestwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.

§ 4. 1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje stosownym zarządzeniem 5 osobową komisję konkursową oraz wskazuje jej przewodniczącego.

2. Zadania komisji:

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwała,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym:

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, szkoła, klasa;

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę z zachowania,

3) nazwy konkursów w których uczeń odniósł sukcesy.

§ 6. 1. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad: sukcesy w zawodach sportowych organizowanych wyłącznie wg kalendarza Szkolnego Związku Sportowego -indywidualne i drużynowe

1) szczebel gminny:

a) I miejsce – 6pkt.

b) II miejsce – 5 pkt.

c) III miejsce - 4pkt.

d) IV miejsce - 3 pkt.

e) V miejsce - 2 pkt.

f) VI miejsce - 1 pkt.

2) Szczebel powiatowy

a) I miejsce - 8 pkt

b) II miesjce - 6 pkt

c) III miesjce - 4 pkt

d) IV miejsce - 3 pkt

e) V miejsce - 2 pkt

f) VI miejsce - 1 pkt

3) Szczebel rejonowy

a) I miejsce - 12 pkt

b) II miejsce - 10 pkt

c) III miejsce - 8 pkt

d) IV miejsce - 7 pkt

e) V miejsce - 6 pkt

f) VI miejsce - 5 pkt

g) VII miejsce - 4 pkt

h) VIII miejsce - 3 pkt

i) IX miejsce - 2 pkt

j) X miejsce - 1 pkt

4) Szczebel wojewódzki

a) półfinały

- I – miejsce 16 pkt

- II – miejsce 14 pkt

- III miejsce - 12 pkt

- IV miejsce - 11 pkt

- V miejsce - 10 pkt

- VI miejsce - 9 pkt

- VII miejsce - 8 pkt

- VIII miejsce - 7 pkt

- IX miejsce - 6 pkt

- X miejsce - 5 pkt

- XI miejsce - 4 pkt

- XII miejsce - 3 pkt

- XIII miejsce - 2 pkt

- XIV miejsce - 1 pkt

b) finały :

- I miejsce - 20 pkt

- II miejsce 18 pkt

- III miejsce - 16 pkt

- IV miejsce - 15 pkt

- V miejsce - 14 pkt

- VI miejsce - 13 pkt

- VII miejsce - 12 pkt

- VIII miejsce - 11 pkt

- IX miejsce - 10 pkt

- X miejsce - 9 pkt

- XI miejsce - 8 pkt

- XII miejsce - 7 pkt

- XIII miejsce - 6 pkt

- XIV miejsce - 5 pkt

- XV miejsce - 4 pkt

- XVI miejsce - 3 pkt

- XVII miejsce - 2 pkt

- XVIII miejsce - 1 pkt

5) Szczebel ogólnopolski

a) I miejsce - 26 pkt

b) II miejsce - 24 pkt

c) III miejsce - 22 pkt

d) IV miejsce - 21 pkt

e) V miejsce - 20 pkt

f) VI miejsce - 19 pkt

g) VII miejsce - 18 pkt

h) VIII miejsce - 17 pkt

i) IX miejsce - 16 pkt

j) X miejsce - 15 pkt

k) XI miejsce - 14pkt

l) XII miejsce - 13 pkt

m) XIII miejsce - 12 pkt

n) XIV miejsce - 11 pkt

o) XV miejsce - 10 pkt

p) XVI miejsce - 9 pkt

q) XVII miejsce - 8 pkt

r) XVIII miejsce - 7 pkt

s) XIX miejsce - 6 pkt

t) XX miejsce - 5 pkt

u) XXI miejsce - 4 pkt

v) XXII miejsce - 3 pkt

w) XXIII miejsce - 2 pkt

y) XXIV miejsce - 1 pkt

2. Komisja przyznaje 10 pkt. uczniowi za wszechstronność sportową – udział w co najmniej czterech różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z kalndarzem Szkolnego Związku Sportowego.

3. Komisja może wnioskować o przyznanie wyróżnienia za szczególne osiągnięcia sportowe uczniowi, który nie spełnia wszystkich wymagań niniejszego regulaminu. Otrzymuje on dyplom i nagrodę rzeczową.

4. Komisja przyznaje po 5 pkt za przynależność do klubu sportowego i za udział w zawodach strażackich

5. Komisja przyznaje 5 pkt za udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego bez względu na szczebel rywalizacji.

§ 7. Wysokość nagród dla sportowców ze wszystkich typów szkół wynosi: za I miejsce - 250 zł; II miejsce - 200 zł; III miejsce - 150 zł;

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXVIII/419/2010 Rady Gminy Pałowice z dnia 19.10.2010 roku w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »