| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/8/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bieruń oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową.

§ 2

1. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, Gmina Bieruń zapewnia, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, podstawienie i odbiór dodatkowego pojemnika o określonej pojemności oraz zagospodarowanie zgromadzonych w nim odpadów zmieszanych.

2. Określa się następujące stawki opłaty za usługi, o których mowa w ust. 1.

a) 120 l – 17,47 zł

b) 240 l – 30,33 zł

c) 1100 l – 62,37 zł

§ 3

1. Gmina Bieruń zapewnia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlano-remontowe z remontów przeprowadzonych we własnym zakresie oraz zagospodarowanie tych odpadów.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 zależy od pojemności kontenera i wynosi za:

a) kontener KP 7 m3- (załadunek do 1 Mg) - 157,25 zł

b) gruzownik 3,5 m3- (załadunek do 5 Mg) - 172,37 zł

c) gruzownik 6,0 m3- (załadunek do 10 Mg) - 325,08 zł

d) do powyższych kwot naliczona zostanie opłata za składowanie odpadów w wysokości 34,79 zł/Mg – czysty gruz lub 68,04 zł/Mg – gruz zmieszany.

§ 4

W przypadku niewystawienia pojemników w dniu wyznaczonym w harmonogramie, np. z uwagi na nieobecność osób zamieszkujących daną nieruchomość, gmina Bieruń zapewnia w zamian za uiszczoną opłatę odbiór odpadów w jednym wyznaczonym dniu poza obowiązującym harmonogramem.

§ 5

O zamiarze skorzystania z usług, o których mowa w § 2, 3 i 4 właściciel nieruchomości informuje gminę telefonicznie lub pisemnie: faksem lub elektronicznie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż od 01.07.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »