| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/307/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. 1. Określa się wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Skoczów.

2. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym.

3. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, które:

a) prowadzą żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Skoczów,

b) posiadają zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Skoczowa.

§ 2. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Skoczów, dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, na obszarze Gminy Skoczów:

a) dla podmiotów prowadzących żłobki na poziomie 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką,

b) dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na poziomie 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§ 3. Podmioty prowadzące na obszarze Gminy Skoczów żłobki lub kluby dziecięce złożą Burmistrzowi Miasta Skoczowa wniosek o przyznanie dotacji na rok następny, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Tryb udzielania dotacji, sposób jej wypłaty, rozliczenia i kontroli wykorzystania, zostaną ustalone w umowie, zawartej pomiędzy Gminą Skoczów a podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/74/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Skoczów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXV/307/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »