| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/307/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. 1. Określa się wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Skoczów.

2. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym.

3. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, które:

a) prowadzą żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Skoczów,

b) posiadają zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Skoczowa.

§ 2. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Skoczów, dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, na obszarze Gminy Skoczów:

a) dla podmiotów prowadzących żłobki na poziomie 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką,

b) dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na poziomie 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§ 3. Podmioty prowadzące na obszarze Gminy Skoczów żłobki lub kluby dziecięce złożą Burmistrzowi Miasta Skoczowa wniosek o przyznanie dotacji na rok następny, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Tryb udzielania dotacji, sposób jej wypłaty, rozliczenia i kontroli wykorzystania, zostaną ustalone w umowie, zawartej pomiędzy Gminą Skoczów a podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/74/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Skoczów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXV/307/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »