| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Żarnowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391)  

Rada Gminy Żarnowiec Uchwala  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

1 Deklarację, o której mowa w ust 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Żarnowiec w terminie :)  

a do dnia 31 marzec 2013 r - dla pierwszej deklaracji,)  

b 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,)  

c 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny,)  

d 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/125/2012
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik Nr 1   deklaracja o   wysokosci oplat  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Teresa   Słaboń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »