| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Żarnowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391)  

Rada Gminy Żarnowiec Uchwala  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

1 Deklarację, o której mowa w ust 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Żarnowiec w terminie :)  

a do dnia 31 marzec 2013 r - dla pierwszej deklaracji,)  

b 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,)  

c 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny,)  

d 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/125/2012
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik Nr 1   deklaracja o   wysokosci oplat  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Teresa   Słaboń

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »