| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 pkt 1   i ust. 3, w   związku z   art. 6j ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r. poz. 391) –   Rada Miejska Cieszyna postanawia  

§   1.  

Dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   taki sposób, że w   przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w   § 2   niniejszej uchwały.  

§   2.  

Ustalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

1)   w wysokości 18,60 zł od osoby miesięcznie w   przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny;  

2)   w wysokości 8,30 zł od osoby miesięcznie w   przypadku, kiedy odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »