| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX-235-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm .) oraz art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t.j. Dz. U. z   2012 r. ,poz. 391) , art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j.  Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z   dnia 23 sierpnia 2010 roku w   sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust 3   ustawy w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 , poz. 3018)  

Rada Gminy Nędza  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej „opłatą” , uiszcza się kwartalnie .  

§   2.   Opłatę uiszcza się w   terminach :  

1)   do dnia 15 stycznia za pierwszy kwartał ,  

2)   do dnia 15 kwietnia za drugi kwartał ,  

3)   do dnia 15 lipca za trzeci kwartał,  

4)   do dnia 15 października za czwarty kwartał.  

§   3.   Opłatę uiszcza się począwszy od terminu ustalonego w   § 2   pkt 3.. przelewem na rachunek bankowy Gminy Nędza lub w   kasie Urzędu Gminy w   Nędzy.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »