| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/417/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. z 2012r. poz. 391),  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. 1. Ustala  się następujące terminy uiszczania miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi,   z   zastrzeżeniem  ust. 2 i 3:

1) za  miesiące: styczeń,   luty i marzec      - do 27 marca,

2) za  miesiące: kwiecień,  maj i czerwiec     - do 27 czerwca,

3) za  miesiące: lipiec,  sierpień i wrzesień     - do 27 września,

4) za  miesiące: październik, listopad i grudzień - do 27 grudnia.

2. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, pierwszą opłatę uiszcza się za miesiąc, w którym  nastąpiło zamieszkanie  lub powstały  odpady w terminie do 27 dnia ostatniego miesiąca kwartału.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie do 27 dnia ostatniego miesiąca kwartału.

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na indywidualny rachunek bankowy  lub w kasie Urzędu Miasta Knurów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »