| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/331/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art.6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z poźn.zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Orzesze w wysokości 18 zł/osobę/miesiąc.

2. Ustala się niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Orzesze, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 11 zł/osobę/miesiąc.

§ 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki określonej w §1 ust.1 lub 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »