| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 3 Starosty Tarnogórskiego

z dnia 29 stycznia 2013r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku opierała się głównie na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014”, przyjętego przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach uchwałą nr VI/70/2011 w dniu 29 marca 2011 r.

Na mocy Zarządzenia nr 18/2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.02.2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w roku 2012 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała w składzie:

Przewodniczący:

- Lucyna Ekkert - Starosta Tarnogórski

Członkowie:

- Andrzej Fiała - Przewodniczący Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

- Kazimierz Gwóźdź - Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

- Władysław Walicki – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach

- Artur Wieczorek - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach

- Anna Szymocha-Żak - Prokurator Rejonowy w Tarnowskich Górach

- Gustaw Jochlik – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

- Ryszard Świderski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach

- Krzysztof Kubat - Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

Zgodnie z art. 38 a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) prace Komisji w roku 2012 skupiały się przede wszystkim na:

1) opiniowaniu:

a) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego za 2011 r.;

b) sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2011 rok;

c) pracy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie przedłożonej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2011 roku;

d) pracy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie sporządzonej informacji o stanie środowiska na terenie powiatu w 2011 roku;

e) opiniowaniu projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2013

2) ocenie realizacji w 2011 roku Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014;

3) przygotowaniu pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do sezonu letniego 2012 r. znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego;

4) tworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej, w tym: systematycznych kontroli dróg, chodników i poboczy, przycince drzew, krzewów oraz przeglądach oświetlenia (zwłaszcza w rejonach komunikacji publicznej) – trasach komunikacyjnych, problematyce ścieżek rowerowych, nie tylko w na terenach rekreacyjnych ale przede wszystkim na możliwości poruszania się na rowerze w centrach miast;

5) wskazaniu miejsc niebezpiecznych, egzekwowaniu należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu drogowego;

6) analizie infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012 odbyło się w dniu 21 lutego.

Plan posiedzenia obejmował następujące punkty:

1) Sprawozdanie z działań, jakie podjęli pedagodzy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, Radzionkowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w 2011 r.

2) Opiniowanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego za 2011 r.

3) Opiniowanie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2011 rok.

W ramach pierwszego tematu posiedzenia głos zabrali:

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach – Pani Ewa Brachaczek oraz

- Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach – Pani Elżbieta Kanas-Kiczka.

Z przedstawionych informacji wynika, iż doradcy zawodowi zatrudnieni przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, pomimo braku ustawowego zapisu w tym zakresie – udzielali doradztwa zawodowego młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Brali ponadto udział w różnego typu prelekcjach oraz lekcjach organizowanych przez szkoły Powiatu Tarnogórskiego. Podczas takich spotkań doradcy zawodowi prowadzą zajęcia z zakresu rozeznania swoich zainteresowań oraz umiejętności, jak również przekazywali informację o aktualnym rynku pracy.

Podobne działania prowadzili doradcy zawodowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w działalności której mieści się m.in. doradztwo zawodowe.

W roku 2011 na terenie Powiatu Tarnogórskiego 19 gimnazjów zostało objętych doradztwem zawodowym, w tym wszystkie klasy 3-cie oraz niektóre klasy 2-gie. Prowadzono również zajęcia w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla uczniów niepełnosprawnych oraz pilotażowy program w gimnazjum specjalnym w Radzionkowie. Organizowano także warsztaty dla rodziców, w których wzięło udział w sumie 150-ciu rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji przyjęli pozytywnie i jednogłośnie:

- opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2011 oraz

- sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2011 rok.

Tematem posiedzenia Komisji w dniu 24 maja 2012 r. było:

1) Opiniowanie pracy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie przedłożonej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 211 roku;

2) Opiniowanie pracy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie sporządzonej informacji o stanie środowiska na terenie powiatu w 2011 roku;

3) Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do sezonu letniego 2012 r. znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego;

4) Ocena realizacji w 2011 roku Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014;

5) Przedstawienie propozycji do budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2013.

              Głównymi tematami posiedzenia było opiniowanie:

- pracy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie przedłożonej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2011 roku oraz

- pracy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie sporządzonej informacji o stanie środowiska na terenie powiatu w 2011 roku.

Obydwie opinie zostały przyjęte pozytywnie i jednogłośnie przez członków Komisji.

Na posiedzeniu Komisji omawiano również temat: „Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do sezonu letniego 2012 r.”, w którym przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Tarnowskich Górach poinformował o opracowanym Ramowym Planie Działań KPP w Tarnowskich Górach zmierzających do zabezpieczenia ruchu turystyczno-wypoczynkowego oraz akcji pod kryptonimem „Bezpieczne Wakacje” w sezonie letnim 2012 r. W ww. Planie Działań określone zostały szczegółowe zadania do realizacji przez poszczególne komórki KPP w Tarnowskich Górach w ramach działań prewencyjnych tj. zapobieganie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działań operacyjnych. Przedstawiciel KPP przedstawił również zakres działań podejmowanych nad Jeziorem Chechło-Nakło tj. funkcjonowanie Sezonowej Komórki Specjalistycznej Policji czy służby Rajdujących Patroli Policji Wodnej z Oddziałów Prewencji KWP w Katowicach. Ponadto w sezonie wakacyjnym 2012 r. zarówno Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, jak i gmina Świerklaniec sfinansowały dodatkowe patrole Policji nad Jeziorem Chechło-Nakło.

W okresie od 29.06.2012 r. do 29.07.2012 r. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach sfinansowało 100 służb (50 dwuosobowych patroli) Policji nad Jeziorem Chechło-Nakło na łączną kwotę 15.000,- zł.

Na posiedzeniu Komisji dokonano również pozytywnej oceny realizacji w 2011 roku Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014.

Jako ostatni punkt posiedzenia Komisji przedstawiono propozycje do budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2013.

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 05 października 2012 r.

Omawiano następujące tematy:

1) Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej:

- systematyczne kontrole stanu dróg, chodników i poboczy;

- przycinka drzew, krzewów oraz przegląd oświetlenia (zwłaszcza w rejonach komunikacji publicznej) – trasy komunikacyjne;

- problematyka ścieżek rowerowych, nie tylko na terenach rekreacyjnych ale przede wszystkim możliwość poruszania się na rowerze w centrach miast.

2) Szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie świadomości. Wskazanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu drogowego (np. ulotki informacyjne).

Na posiedzeniu Komisji przedstawiona została przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP)
w Tarnowskich Górach informacja z zakresu systematycznych kontroli stanu dróg, chodników, poboczy, przycinki drzew i krzewów w Powiecie Tarnogórskim, po której zwrócono się z prośbą do Dyrektora ZDP aby na przeprowadzane przeglądy dróg (roczne bądź pięcioletnie) zapraszać – jako czynnik społeczny – radnego bądź upoważnionego pracownika danej gminy, w której dokonywany będzie przegląd.

Wystosowano również wniosek do ZDP oraz Wydziału Transportu i Dróg Publicznych z prośbą o sporządzenie rankingu dróg, które są najbardziej zdewastowane i wymagają niezwłocznego remontu, a które mają szczególne znaczenie (ze względu na dużą przepustowość) dla Powiatu Tarnogórskiego. Tak sporządzony ranking zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach wraz z prośbą o przeznaczenie posiadanych środków finansowych na remont konkretnej drogi. Natomiast omawiając punkt tematu: „problematyka ścieżek rowerowych”, poruszono m.in. kwestie poruszania się rowerzystów w centrach miast.

W temacie: „szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie świadomości. Wskazanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu drogowego” Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach przedstawił informację z zakresu zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) z udziałem niestrzeżonych uczestników ruchu drogowego wraz z informacją o podejmowanych przez Policję działaniach profilaktycznych w tym zakresie.

W punkcie „Inne sprawy” omawiano m.in. pismo Komendanta Głównego Policji dotyczące likwidacji posterunków Policji w województwie śląskim, jak również pismo Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach informujące o likwidacji z dniem 01.09.2012 r. posterunków Policji w Powiecie Tarnogórskim.

Poruszając kwestię zlikwidowanych posterunków z dniem 01.09.2012 r. zwrócono się z prośbą do obecnych na posiedzeniu Komisji przedstawicieli miasta i gminy, w których posterunki zlikwidowano, aby przedstawili obecną sytuację w gminie/mieście. Zarówno przedstawiciel miasta Miasteczko Śląskie jak i gminy Świerklaniec wskazali, iż ze względu na fakt, iż posterunków nie ma dopiero od miesiąca – trudno jest jednoznacznie wskazać cechy pozytywne bądź negatywne tego przedsięwzięcia. Negatywny jest jednak, na chwilę obecną, odbiór społeczny likwidacji posterunków Policji. Bliższej analizy danych można będzie dokonać po dłuższym czasie np. za rok.

Również w punkcie „Inne sprawy” przedstawione zostały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice dotyczącej poczucia bezpieczeństwa. Z zebranych danych jednoznacznie wynika, iż mieszkańcy dzielnicy Stare Tarnowice czują się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, natomiast na stawiane im pytanie: co może podnieść to poczucie bezpieczeństwa? – odpowiadają, że zwiększenie ilości umundurowanych patroli Policji poruszających się po dzielnicy. W dalszej kolejności plasowały się odpowiedzi z zakresu utworzenia posterunku Policji w dzielnicy bądź monitoringu i oświetlenia.

W dniu 13 grudnia 2012 r. odbyło się ostatnie w roku posiedzenie Komisji, na którym omawiano następujące zagadnienia:

1) Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2013.

2) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

3) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok.

4) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.

Na posiedzeniu Komisji przedstawiono projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

Omówiono również stan wyposażenia i infrastruktury Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji i Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach oraz przedstawiona została informacja o ilości i celowości przekazanych w roku 2012 środków finansowych dla poszczególnych służb w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Przedstawiony na posiedzeniu Komisji projekt Sprawozdania Starosty Tarnogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku, członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie, nie wnosząc do niego żadnych prawek.

W ostatnim temacie posiedzenia, członkowie Komisji przyjęli plan pracy Komisji na 2013 rok dokonując jednej zmiany, a mianowicie proponowany na m-c maj 2013 r. temat: „Opiniowanie propozycji do budżetu powiatu na rok 2014 w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego” przeniesiony został na m-c wrzesień 2013 r.

Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia Komisji tj.: „Inne Sprawy” zwrócono się z prośbą do Policji o monitorowanie „Przystanku Europa” – nowo wybudowanego dworca autobusowego w Tarnowskich Górach, którego otwarcie planuje się na drugą połowę stycznia 2013 r. m.in. pod kątem przebywania w nim osób bezdomnych.

Poruszono ponadto problem izb wytrzeźwień, z którymi nie wszystkie gminy powiatu podpisały umowy, jak również zasygnalizowano wzrost liczby dzikich zwierząt w miastach, które podchodzą coraz bliżej domostw. Winni temu są mieszkańcy dokarmiający dzikie zwierzęta na ternie swoich posesji, dokąd w przypadku silnych mrozów dzika zwierzyna wraca w poszukiwaniu pożywienia (z przyzwyczajenia).

Wnioski Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wypracowane w 2012 roku

Lp.

Data posiedzenia Komisji

Wnioski Komisji

Sposób realizacji

1.

24 maj 2012 r.

1) Wystąpić z wnioskiem do Wydziału Transportu i Dróg Publicznych o rozważenie możliwości wprowadzenia zakazu wyprzedzania i/lub ograniczników na ul. Szczęść Boże, na odcinku od kopalni Zabytkowej gdzie z powodu słabej widoczności i braku zakazów przejazd ulicą jest niebezpieczny.

2) Wystąpić z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach o rozważenie możliwości ustawienia znaku „zakaz parkowania” na drodze powiatowej przy parku świerklanieckim od strony osadnictwa. Parkowane w ciągu drogi oraz pobocza samochody stwarzają niebezpieczeństwo dla innych użytkowników ruchu drogowego oraz blokują wjazd służb ratowniczych do parku na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.

- Wystąpiono z wnioskiem do Miasta Tarnowskie Góry - zarządcy drogi Szczęść Boże.
Pismo nr BP.5511.3.2012 r. z dnia 06.06.2012 r.

- Wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
Pismo nr BP.5511.3.2012 r. z dnia 06.06.2012 r.

2.

05 październik
2012 r.

1) Zwrócić się do prośbą do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, aby na przeprowadzane przeglądy dróg (roczne bądź pięcioletnie) zapraszać – jako czynnik społeczny - radnego bądź upoważnionego pracownika danej gminy, w której dokonywany będzie przegląd.

2) Zwrócić się z prośbą do Wydziału Transportu i Dróg Publicznych oraz do Zarządu Dróg Powiatowych aby sporządzić ranking dróg, które są najbardziej zdewastowane i wymagają niezwłocznego remontu, a które mają szczególne znaczenie (ze względu na dużą przepustowość) dla Powiatu Tarnogórskiego. Tak sporządzony ranking zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach wraz z prośbą o przeznaczenie posiadanych środków finansowych na remont konkretnej drogi.


3) Zwrócić się do wójtów i burmistrzów gmin i miast Powiatu Tarnogórskiego z prośbą o wprowadzanie w miarę możliwości ograniczania ładowności przejeżdżających przez centra miast samochodów o ładowności powyżej 8 ton oraz o dokładne badanie charakteru i rodzaju prowadzonych działalności gospodarczych w miejscu zamieszkania - przed wydaniem zgody na taką działalność - w szczególności jeśli chodzi o dojazd do posesji.

4) Zwrócić się z prośbą do wójtów i burmistrzów o przesłanie wykazu drzew pozostających w pasie drogowym dróg wojewódzkich i krajowych, które zagrażają bezpieczeństwu i spełniają wymogi ich usunięcia (wycięcia). Ponadto odpowiedzi w powyższej sprawie powinny zawierać opis (dokumentację) tych drzew w sposób ułatwiający zarówno Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jaki Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW) wystąpienie do właściwych organów (wójt, burmistrz) z wnioskiem o ich usunięcie np. naniesienie drzew na kserokopie map ewidencyjnych ze wskazaniem numerów działek.
Po otrzymaniu odpowiedzi ze wszystkich zainteresowanych gmin, tutejsze Starostwo wystosuje pismo przy współudziale
z Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach do GDDKiA oraz ZDW z prośbą o wystąpienie z wnioskami do gminy/miasta o usunięcie wskazanych drzew pozostających w pasie drogowym, których stan zagraża życiu i bezpieczeństwu pieszych oraz zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w Powiecie Tarnogórskim.

- Zwrócono się z prośbą do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
Pismo nr BP.5511.4.2012 z dnia 07.11.2012 r.

- Zwrócono się z prośbą do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach aby wspólnie z Wydziałem Transportu i Dróg Publicznych sporządził ranking dróg
Pismo nr BP.5511.4.2012 z dnia 07.11.2012 r.
W związku ze wskazaniem przez ZDP i Biuro Transportu i Dróg Publicznych wielu dróg, zwrócono się z prośbą o wytypowanie 2 lub 3 dróg, które wymagają niezwłocznego remontu.
Pismo nr BP.5511.4.2012 z dnia 08.01.2013 r.

- Zwrócono się z prośbą do gmin
i miast Powiatu Tarnogórskiego o realizację wniosków
Pismo nr BP.5511.4.2012 z dnia 08.11.2012 r.
- Zwrócono się z prośbą do gmin
i miast Powiatu Tarnogórskiego o realizację wniosków
Pismo nr BP.5511.4.2012 z dnia 08.11.2012 r.


3.

13 grudzień
2012 r.

1) Zwrócić się z prośbą do poszczególnych gmin i miast Powiatu aby podpisywały umowy z izbami wytrzeźwień.
2) Dokonać następujących zmian w projekcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2013:
- Opiniowanie propozycji do budżetu powiatu na rok 2014 w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – na posiedzeniu w m-cu wrześniu 2013 r.
- Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2014 – na posiedzeniu w m-cu grudniu 2013 r.

- Zwrócono się z prośbą do gmin
i miast Powiatu Tarnogórskiego o realizację wniosku
Pismo nr BP.5511.5.2012 z dnia 03.01.2013 r.
Pismo przekazano także do wiadomości Komendantowi Powiatowemu Policji w Tarnowskich Górach.

- Dokonano odpowiednich zmian
w planie pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2013.

Starosta Tarnogórski


Lucyna Ekkert

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »