| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/508/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi

Na podstawie art.6r ust.4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz 391 z   późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2   pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

Określa się dodatkowe usługi świadczone przez miasto Chorzów w   zakresie odbierania odpadów budowlanych i   rozbiórkowych (odpadów remontowo - budowlanych) z   kontenerów i   worków typu big - bag z   remontów prowadzonych samodzielnie.  

§   2.  

1.   Cena za odbiór odpadów budowlanych i   rozbiórkowych (w tym dostarczenie kontenera/worka typu big - bag, transport i   zagospodarowanie odpadów) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, prowadzących remonty samodzielnie wynosi:  

a)   za odbiór worka typu big - bag z   odpadami budowlanymi i   rozbiórkowymi (odpady remontowo - budowlane) –   146,00 zł netto/szt.  

b)   za odbiór kontenera o   pojemności 3,5 m 3 z odpadami budowlanymi i   rozbiórkowymi (odpady remontowo - budowlane) –   336,00 zł netto/szt.  

c)   za odbiór kontenera o   pojemności 5   m 3 z odpadami budowlanymi i   rozbiórkowymi (odpady remontowo - budowlane) –   383,00 zł netto/szt.  

d)   za odbiór kontenera o   pojemności 7   m 3 z odpadami budowlanymi i   rozbiórkowymi (odpady remontowo - budowlane) -   532,00 zł netto/szt.  

2.   Do podanych cen należy doliczyć należny podatek VAT, zgodnie z   obowiązującymi odrębnymi przepisami.  

3.   Zapotrzebowanie na odbiór odpadów budowlanych i   rozbiórkowych (odpady remontowo - budowlane) należy zgłosić w   formie zlecenia, które stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

4.   Za dostarczenie zleconej ilości kontenerów/worków typu big - bag na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie, a   także ich zagospodarowanie, odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony przez miasto w   drodze przetargu, na zasadach określonych w   umowie.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/508/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

usługi dodatkowe  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »