| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/591/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 10 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   k ust. 1   pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r., poz. 391)  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) miesięcznie na osobę.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) miesięcznie na osobę.  

§   2.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i   stawki opłaty określonej w   § 1   ust. 1   lub ust. 2.  

2.   Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przyjętej odrębną uchwałą.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


mgr   Jolanta   Moćko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »