| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 166/XXVI/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala sie, że od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Ustala się, że odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z następującą częstotliwością:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

a) zabudowa jednorodzinna i letniskowa - raz na dwa tygodnie,

b) zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) w przypadku zamieszkiwania sezonowego – raz na dwa tygodnie w okresie zadeklarowanego sezonowego zamieszkiwania,

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) z budynków użyteczności publicznej - nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) z punktów handlowych usytuowanych poza lokalem (w szczególności targowiska) – nie rzadziej niż razy na tydzień,

c) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie z terenu nieruchomości powinny być odbierane z następującą częstotliwością:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

a) zabudowa jednorodzinna i letniskowa – raz na miesiąc,

b) zabudowa wielorodzinna – raz na tydzień,

c) w przypadku zamieszkiwania sezonowego – raz na dwa tygodnie w okresie zadeklarowanego sezonowego zamieszkiwania,

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady raz na miesiąc.

§ 4. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon odbywać się będzie w ramach kwartalnych zbiórek i na bieżąco w punktach selektywnej zbiórki odpadów.

§ 5. Zbiórka odpadów komunalnych zebranych selektywnie będzie odbywała się zgodnie z Regulaminem utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy przez mobilne punkty zbiórki odpadów zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »