| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/350/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku oraz uchwałą Nr VII/92/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXXVII/354/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski polegające na tym, że:

1) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wysokość dodatku funkcyjnego określa załącznik do uchwały.",

2) w § 8 skreśla się ust. 5,

3) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy dla nauczycieli pozostaje na dotychczasowym poziomie, natomiast od 1 września 2013 roku wynosi:

1) 10% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 4 rozporządzenia,

2) 11% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 19 rozporządzenia,

3) 20% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 rozporządzenia,

4) 25% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 15 rozporządzenia.",

4) w § 11 skreśla się ust. 3,

5) w § 15 ust. 7 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach",

6) w § 15 ust. 10 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) Naczelnik Wydziału Edukacji",

7) skreśla się słowa: " Rozdział VIII Dodatek mieszkaniowy",

8) załącznik Nr 1 "Tabela Dodatków Funkcyjnych" otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a przepisy regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Fiała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/350/012
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 20 grudnia 2012 roku

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH


L.p.


Wysokość dodatku funkcyjnego
(miesięcznie w złotych)
1.

Dyrektor szkoły, zespołu szkół oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego:

a) do 5 oddziałów
b) od 6 – 8 oddziałów

630
687

c) od 9 – 11 oddziałów

743

d) od 12 – 14 oddziałów

800

e) od 15 – 17 oddziałów
f) od 18 – 20 oddziałów
g) od 21 – 26 oddziałów

912
1025
1138

h) powyżej 26 oddziałów

1251


2.

Dyrektor:

a) PPPP

687

b) PMDK

687


3.

Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego


517


4.

Wicedyrektor:

a) PPPP

406

b) PMDK

4065.

Kierownik:

a) filii

351

b) internatu

406

c) warsztatów szkolnych

461

d) szkolenia praktycznego, artystycznego, laboratorium

351

6.

Wychowawca klasy

110

7.

Opiekun stażu

80


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009  r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281.

[2]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1218 i Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz.95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238 i Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz.1821, z 2008 r. Nr 145 poz.917, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011r. Nr 149 poz.887, Nr 205 poz.1206.

[3]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz.1241, Nr 209  poz. 1244, Nr 232 poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »