| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mysłowice z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach

Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach w 2012 roku działała pod przewodnictwem Prezydenta Miasta mgr inż. Edwarda Lasoka.

Zmiany w jej składzie nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 623/12 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 2 października 2012 roku. Były one związane ze zmianą na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji, który został przeniesiony do pracy w innej jednostce. W jego miejsce do pracy w komisji powołany został Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Mysłowicach.

W skład Komisji wchodzili:              

- radni Rady Miasta Mysłowice: Damian Sojka i Andrzej Sikora delegowani do Komisji zgodnie z Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 stycznia 2011 r.

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, Komendant Straży Miejskiej i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- przedstawiciele Komendanta Miejskiego Policji: I Zastępca Komendanta i Naczelnik Wydzialu Prewencji.

Funkcję Sekretarza Komisji – sprawował Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Pan Marek Lis. W pracach Komisji stale uczestniczył Prokurator Rejonowy w Mysłowicach.

Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym Prezydent Miasta zapraszał:

- Skarbnika Miasta,

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej;

W posiedzeniach komisji uczestniczyły ponadto zgodnie z tematyką poszczególnych spotkań następujące osoby: I Zastępca Prezydenta Miasta mgr inż. Grzegorz Brzoska, II Zastępca Prezydenta Miasta inż. Jan Wajant, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta .

Podstawę działań komisji w roku 2012, podobnie jak w latach poprzednich, stanowił „Programu poprawy bezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępczości w mieście Mysłowice na lata 2012-2013”. Należy podkreślić, że w 2012 roku komisja opracowała nowy program, który został przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXVII/491/12 Rady  Miasta z dnia 31 maja 2012 roku.

W 2012 roku komisja zebrała się na pięciu posiedzeniach: 16 lutego, 04 kwietnia, 20 czerwca (wspólne posiedzenie z Komisją Samorządności i Przestrzegania Prawa Rady Miasta), 18 lipca i 15 listopada (wspólne posiedzenie z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego). W wypełnianiu podstawowego celu działania komisji, jakim jest realizacja określonych w ustawach zadań Prezydenta Miasta Mysłowice w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz w zakresie zwierzchnictwa Prezydenta nad służbami, inspekcjami i strażami, komisja zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

1) W sprawach oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – w lutym dokonano oceny realizacji zadań „Programu poprawy bezpieczeństwa publicznego na lata 2008 – 2011 miasta Mysłowice” w 2011 roku tj. czwartym i ostatnim roku jego funkcjonowania. Generalnie wskazywano, iż program był ważnym elementem działań na rzecz ograniczenia przestępczości i patologii społecznej w mieście. Informacja na ten temat została przedstawiona radnym w lutym 2012 roku w trakcie Sesji Rady Miasta poświęconej problemom bezpieczeństwa, kiedy to dokonano kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa w mieście oraz wytyczono priorytety działania  na rok 2012.

Na posiedzeniu komisji w lipcu ponownie dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście za I półrocze 2012 roku oraz przyjęto od służb propozycje finansowania bądź współfinansowania przez samorząd miasta zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku w 2013 roku.

Listopadowe posiedzenie komisji było poświęcone ocenie przygotowania Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych do okresu zimowego 2012/2013. W jego trakcie przedstawiono m.in. zaplanowane przedsięwzięcia dla ograniczenia wpływu negatywnych skutków zimy na infrastrukture komunalną oraz formy pomocy  osobom bezdomnym, niezaradnym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Na uwypuklenie zasługują realizowane w ramach „Programu poprawy ....” działania ukierunkowane na:

- bezpieczeństwo w szkołach gdzie cyklicznie realizowany jest program „Bezpieczne Gimnazjum”; problemami tymi zajmowała się komisja na posiedzeniu w kwietniu, kiedy to dokonano oceny stanu zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich w mieście oraz omówiono prowadzone działania profilaktyczne dla ograniczenia patologii wśród nieletnich.

- bezpieczeństwo w miejscach publicznych gdzie m. in. zwracano uwagę na zwiększenie ilości patroli policji i Straży Miejskiej w miejscach zagrożonych. Temu służyło m.in. sfinansowanie z budżetu miasta dodatkowych służb policjantów prewencji, których wykonano 99 ( w tym 98 po 8 godz. i 1 - 6 godz.) oraz przekazanie środków finansowych na nagrody dla 63 policjantów wyróżniających się w służbie patrolowej. Dodatkowo Urząd finansuje 5 etatów policjantów dzielnicowych kontraktowych; należy podkreślić, że z tej liczby etatów w maju 2012 r. przedłużono na kolejne 5 lat porozumienie w sprawie finansowania 2 etatów.  Nadto współfinanasowano zakup jednego radiowozu dla policji. Jak już wspomniano problematyka ta była głównym punktem porządku obrad lutowego i lipcowego posiedzenia komisji.

- zapobieganie przemocy w rodzinie, gdzie oprócz doskonalenia procedury „Niebieskiej Karty” tj. pomocy ofiarom realizowano także program ukierunkowany na pomoc sprawcom przemocy. Kontynuowano równolegle działania dla budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; temu celowi służyła zorganizowana przez MOPS we wrześniu VI konferencja pod hasłem „Razem przeciw przemocy”, w trakcie której podmioty pomagające rodzinie miały możliwość wymiany doświadczeń na temat prowadzonych działań. Funkcjonował także przy MOPS system „ostrej interwencji” psychologów, którzy udzielali kompleksowej pomocy rodzinie w sytuacjach posttraumatycznych. Problemami tymi zajmowała sie komisja w kwietniu 2012 roku.

2) W sprawach opiniowania pracy podmiotów wykonujących na terenie miasta Mysłowice zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – nie dokonano kompleksowej oceny pracy żadnego z podmiotów wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podmioty realizujące te zadania oceniano na bieżąco poprzez ocenę realizacji przypadających im zadań z zakresu bezpieczeństwa.

3) W sprawach opiniowania projektów prawa miejscowego dotyczących zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – nie opiniowano żadnych projektów prawa miejscowego dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, ponieważ nie zostały takie zgłoszone do komisji.

4) W sprawach opiniowania projektu budżetu miasta w zakresie finansowania zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - na posiedzeniu komisji w listopadzie pozytywnie oceniono projekt budżetu miasta na 2013 rok, w zakresie finansowania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stwierdzono, że przyjęta w projekcie budżetu na rok 2013 wysokość środków finansowych, zapewnia właściwą realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa
i porządku publicznego w mieście.

Prezydent Miasta Mysłowice


Edward Lasok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »