| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mysłowice z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach

Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach w 2012 roku działała pod przewodnictwem Prezydenta Miasta mgr inż. Edwarda Lasoka.

Zmiany w jej składzie nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 623/12 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 2 października 2012 roku. Były one związane ze zmianą na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji, który został przeniesiony do pracy w innej jednostce. W jego miejsce do pracy w komisji powołany został Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Mysłowicach.

W skład Komisji wchodzili:              

- radni Rady Miasta Mysłowice: Damian Sojka i Andrzej Sikora delegowani do Komisji zgodnie z Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 stycznia 2011 r.

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, Komendant Straży Miejskiej i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- przedstawiciele Komendanta Miejskiego Policji: I Zastępca Komendanta i Naczelnik Wydzialu Prewencji.

Funkcję Sekretarza Komisji – sprawował Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Pan Marek Lis. W pracach Komisji stale uczestniczył Prokurator Rejonowy w Mysłowicach.

Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym Prezydent Miasta zapraszał:

- Skarbnika Miasta,

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej;

W posiedzeniach komisji uczestniczyły ponadto zgodnie z tematyką poszczególnych spotkań następujące osoby: I Zastępca Prezydenta Miasta mgr inż. Grzegorz Brzoska, II Zastępca Prezydenta Miasta inż. Jan Wajant, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta .

Podstawę działań komisji w roku 2012, podobnie jak w latach poprzednich, stanowił „Programu poprawy bezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępczości w mieście Mysłowice na lata 2012-2013”. Należy podkreślić, że w 2012 roku komisja opracowała nowy program, który został przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXVII/491/12 Rady  Miasta z dnia 31 maja 2012 roku.

W 2012 roku komisja zebrała się na pięciu posiedzeniach: 16 lutego, 04 kwietnia, 20 czerwca (wspólne posiedzenie z Komisją Samorządności i Przestrzegania Prawa Rady Miasta), 18 lipca i 15 listopada (wspólne posiedzenie z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego). W wypełnianiu podstawowego celu działania komisji, jakim jest realizacja określonych w ustawach zadań Prezydenta Miasta Mysłowice w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz w zakresie zwierzchnictwa Prezydenta nad służbami, inspekcjami i strażami, komisja zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

1) W sprawach oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – w lutym dokonano oceny realizacji zadań „Programu poprawy bezpieczeństwa publicznego na lata 2008 – 2011 miasta Mysłowice” w 2011 roku tj. czwartym i ostatnim roku jego funkcjonowania. Generalnie wskazywano, iż program był ważnym elementem działań na rzecz ograniczenia przestępczości i patologii społecznej w mieście. Informacja na ten temat została przedstawiona radnym w lutym 2012 roku w trakcie Sesji Rady Miasta poświęconej problemom bezpieczeństwa, kiedy to dokonano kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa w mieście oraz wytyczono priorytety działania  na rok 2012.

Na posiedzeniu komisji w lipcu ponownie dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście za I półrocze 2012 roku oraz przyjęto od służb propozycje finansowania bądź współfinansowania przez samorząd miasta zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku w 2013 roku.

Listopadowe posiedzenie komisji było poświęcone ocenie przygotowania Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych do okresu zimowego 2012/2013. W jego trakcie przedstawiono m.in. zaplanowane przedsięwzięcia dla ograniczenia wpływu negatywnych skutków zimy na infrastrukture komunalną oraz formy pomocy  osobom bezdomnym, niezaradnym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Na uwypuklenie zasługują realizowane w ramach „Programu poprawy ....” działania ukierunkowane na:

- bezpieczeństwo w szkołach gdzie cyklicznie realizowany jest program „Bezpieczne Gimnazjum”; problemami tymi zajmowała się komisja na posiedzeniu w kwietniu, kiedy to dokonano oceny stanu zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich w mieście oraz omówiono prowadzone działania profilaktyczne dla ograniczenia patologii wśród nieletnich.

- bezpieczeństwo w miejscach publicznych gdzie m. in. zwracano uwagę na zwiększenie ilości patroli policji i Straży Miejskiej w miejscach zagrożonych. Temu służyło m.in. sfinansowanie z budżetu miasta dodatkowych służb policjantów prewencji, których wykonano 99 ( w tym 98 po 8 godz. i 1 - 6 godz.) oraz przekazanie środków finansowych na nagrody dla 63 policjantów wyróżniających się w służbie patrolowej. Dodatkowo Urząd finansuje 5 etatów policjantów dzielnicowych kontraktowych; należy podkreślić, że z tej liczby etatów w maju 2012 r. przedłużono na kolejne 5 lat porozumienie w sprawie finansowania 2 etatów.  Nadto współfinanasowano zakup jednego radiowozu dla policji. Jak już wspomniano problematyka ta była głównym punktem porządku obrad lutowego i lipcowego posiedzenia komisji.

- zapobieganie przemocy w rodzinie, gdzie oprócz doskonalenia procedury „Niebieskiej Karty” tj. pomocy ofiarom realizowano także program ukierunkowany na pomoc sprawcom przemocy. Kontynuowano równolegle działania dla budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; temu celowi służyła zorganizowana przez MOPS we wrześniu VI konferencja pod hasłem „Razem przeciw przemocy”, w trakcie której podmioty pomagające rodzinie miały możliwość wymiany doświadczeń na temat prowadzonych działań. Funkcjonował także przy MOPS system „ostrej interwencji” psychologów, którzy udzielali kompleksowej pomocy rodzinie w sytuacjach posttraumatycznych. Problemami tymi zajmowała sie komisja w kwietniu 2012 roku.

2) W sprawach opiniowania pracy podmiotów wykonujących na terenie miasta Mysłowice zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – nie dokonano kompleksowej oceny pracy żadnego z podmiotów wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podmioty realizujące te zadania oceniano na bieżąco poprzez ocenę realizacji przypadających im zadań z zakresu bezpieczeństwa.

3) W sprawach opiniowania projektów prawa miejscowego dotyczących zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – nie opiniowano żadnych projektów prawa miejscowego dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, ponieważ nie zostały takie zgłoszone do komisji.

4) W sprawach opiniowania projektu budżetu miasta w zakresie finansowania zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - na posiedzeniu komisji w listopadzie pozytywnie oceniono projekt budżetu miasta na 2013 rok, w zakresie finansowania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stwierdzono, że przyjęta w projekcie budżetu na rok 2013 wysokość środków finansowych, zapewnia właściwą realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa
i porządku publicznego w mieście.

Prezydent Miasta Mysłowice


Edward Lasok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »