| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.6 n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r. poz.391 ze zm.)   Rada Gminy Lelów  

uchwala:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w   deklaracji, o   której mowa w   § 1:  

1)   dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji,  

2)   dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w   innej gminie.  

§   3.   Deklaracje, o   których mowa w   §   1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy Lelów w   terminie:  

1)   do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji,  

3)   14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/238/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »