| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/176/12 Rady Gminy Łękawica

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (tj. Dz. U. z   2012 r. poz. 299 ).  

Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w   zakresie:  

1)   wyposażenia technicznego:  

a)   posiadać pojazdy asenizacyjne oraz sprzęt specjalistyczny służący do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych spełniających wymagania zgodnie z   obowiązującymi przepisami;  

b)   pojazdy asenizacyjne muszą być oznakowane w   sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi: nazwę, adres, telefon;  

c)   liczba posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych musi zapewnić ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych;  

d)   posiadać bazę transportową zapewniającą, w   szczególności postój i   garażowanie pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego.  

2)   zabiegów sanitarnych i   porządkowych:  

a)   zapewnić warunki umożliwiające mycie i   dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy;  

b)   zapewnić warunki natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń w   miejscu poboru nieczystości ciekłych oraz na trasie przejazdu samochodów asenizacyjnych.  

3)   miejsc przekazania nieczystości ciekłych:  

a)   przekazać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej położonej najbliżej obsługiwanego obszaru.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica  


Bronisław   Stachura

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maria Sieńko

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »