| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/719/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 stycznia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Plac NSZZ Solidarność"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/1000/09 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2009 roku nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Plac NSZZ Solidarność", § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nadać nazwę "Plac NSZZ Solidarność" placowi położonemu na terenie miasta Katowice w ciągu ulicy Wincentego Pola przy KWK Wujek".

2. Plac, o którym mowa w ust. 1, położony jest na działkach nr 3 i 4 karta mapy 13 oraz na działkach nr 31, 36, 38, 39 karta mapy 11 obręb Ligota, będących własnością Miasta Katowice, na działkach nr 25/1 i 25/12 karta mapy 11 obręb Ligota będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice oraz na działkach nr 2/4 i 8/7 karta mapy 13 obręb Ligota, będącej własnością będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z siedzibą w Katowicach. Jego położenie ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/719/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 stycznia 2013r..

PLAC NSZZ SOLIDARNOŚĆ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »