| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/719/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 stycznia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Plac NSZZ Solidarność"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/1000/09 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2009 roku nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Plac NSZZ Solidarność", § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nadać nazwę "Plac NSZZ Solidarność" placowi położonemu na terenie miasta Katowice w ciągu ulicy Wincentego Pola przy KWK Wujek".

2. Plac, o którym mowa w ust. 1, położony jest na działkach nr 3 i 4 karta mapy 13 oraz na działkach nr 31, 36, 38, 39 karta mapy 11 obręb Ligota, będących własnością Miasta Katowice, na działkach nr 25/1 i 25/12 karta mapy 11 obręb Ligota będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice oraz na działkach nr 2/4 i 8/7 karta mapy 13 obręb Ligota, będącej własnością będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z siedzibą w Katowicach. Jego położenie ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/719/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 stycznia 2013r..

PLAC NSZZ SOLIDARNOŚĆ

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »