| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/160/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania przez strony po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a, oraz art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Krzanowic do:

1. nabywania na rzecz Gminy Krzanowice nieruchomości lub ich części, a także prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jego części,

2. zbywania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Krzanowice, a także prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jego części za wyjątkiem spraw zastrzeżonych ustawowo do kompetencji rady gminy,

3. oddawania w wieczyste użytkowanie nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Krzanowice za wyjątkiem spraw zastrzeżonych ustawowo do kompetencji rady gminy,

4. zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzanowice na nieruchomości osób fizycznych lub prawnych, jak również przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własność,

5. obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Krzanowice,

6. wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony - w przypadku zastosowania procedury przetargowej,

7. zawierania z tą samą stroną, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. Przed dokonaniem czynności określonych w § 1 pkt 1-7 Burmistrz Krzanowic przekazuje sprawę do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzanowicach, który kieruje ją do właściwych komisji Rady celem zaopiniowania.

§ 3. Burmistrz Krzanowic zobowiązany jest do przedstawienia sprawy na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Krzanowicach w przypadku:

1) sprzecznych opinii komisji Rady Miejskiej w Krzanowicach, o których mowa w § 2,

2) decyzji podjętej przez Burmistrza Krzanowic sprzecznej z opiniami komisji Rady Miejskiej w Krzanowicach, o których mowa w § 2.

§ 4. Traci moc: Uchwała Nr V/54/03 z dnia 28 lutego 2003 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »