| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 234/XXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Miasta Kalety na stałe obwody do głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 § 2, 11, 12 i   13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Kaletach  
uchwala:  

§ 1.  

Dokonuje się podziału Miasta Kalety na 5   stałych obwodów głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.  

§ 3.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w   budynku Urzędu Miejskiego w   Kaletach oraz zamieszczeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kaletach  


inż.   Eugeniusz   Ptak

 


Załącznik do Uchwały Nr 234/XXV/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Obwody głosowania, ich numery i   granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »