| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/181/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 12 Ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2011 r. Nr 152, poz. 897 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z   wykazem dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne wraz z   wykazem dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, która w   części jest zamieszkała przez mieszkańców, a   w pozostałej części prowadzona jest działalność gospodarcza a   powstają odpady komunalne wraz z   wykazem dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte, stanowiący załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:  

1)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w   innej gminie, kraju w   innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy,  

2)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.  

§   2.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy Świnna w   terminie:  

1)   do 30 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia , o   którym mowa w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.) ,  

3)   14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w   szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w   roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w   roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna .  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/181/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/181/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/181/12
Rady Gminy Świnna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składanej przez właściciela nieruchomości która w   części jest zamieszkana przez mieszkańców, a   w pozostałej części nie jest zamieszkana, a   powstają odpady komunalne  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »