| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 325/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

w sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., nr 142, poz. 1591 z   późń. zm.) oraz art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

§   1  

1. Określić wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkanej stanowiącej załącznik nr 1   do uchwały.  

2. Określić wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne stanowiącej załącznik nr 2   do uchwały.  

3. Właściciel nieruchomości mieszanej to jest w   części zamieszkanej i   w części niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne składa deklaracje stanowiące załącznik nr 1   i nr 2   do uchwały.  

§   2  

1. Deklaracje, o   których mowa w   § 1   należy składać:  

1) w   budynkach Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 w   Siemianowicach Śląskich lub przy ul. Jana Pawła II 10 w   Siemianowicach Śląskich,  

2) w   terminach:  

a) do dnia 31.03.2013 r. dla pierwszej deklaracji,  

b) 14 dni od dnia zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   art. 6h ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.).  

§   3  

Do deklaracji, o   których mowa w   §1 właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:  

1) w   przypadku, gdy w   imieniu właściciela nieruchomości działa przedstawiciel, kserokopię dokumentu potwierdzającego umocowanie do dokonania czynności,  

2) dokument potwierdzający dane w   niej zawarte w   odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   postaci dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w   innej gminie, kraju lub innym lokalu niż miejsce zameldowania na terenie Miasta Siemianowice Śląskie z   wyłączeniem osób, które dopełniły obowiązku meldunkowego,  

3) dokument potwierdzający dane w   niej zawarte w   odniesieniu do właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz w   części niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne w   postaci oświadczenia będącego załącznikiem do deklaracji stanowiącej załącznik nr 2   do uchwały. Treść oświadczenia określa załącznik nr 3   do uchwały.  

§   4  

Traci moc obowiązującą uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 289/2012 z   dnia 5   listopada 2012 r. w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

§   5  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   6  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7  

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 325/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zał. 1   DO-1 deklaracja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wersja DO 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 325/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

zał. 2. DO-2 deklaracja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wersja DO 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 325/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

zał. 3   oświadczenie o   prowadzonej działalności  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »