| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 161/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 19 stycznia 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych ,których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice

Na podstawie: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 5 poz. 13) art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kłomnice

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa przystanki komunikacyjne udostępnione operatorom i przewoźnikom, zwane dalej przystankami, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice oraz warunki i zasady korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Z przystanków mogą korzystać:

a) operatorzy publicznego transportu zbiorowego zwani dalej operatorami,

b) przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osóbzwani dalej przewoźnikami

2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków następuje na podstawie pozwolenia udzielonego przez Gminę Kłomnice

3. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 2 udziela się na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Urzędu Gminy w Kłomnicach wraz z załącznikami:

a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały

b) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Kłomnice

c) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób

4. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się na okres ważności zezwolenia na regularny przewóz osób

§ 3. 1. Z przystanków można korzystać wyłącznie w celu realizacji przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów)

2. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas konieczny do obsługi pasażerów.

3. Pojazdy obsługujące określone linie komunikacyjne powinny zatrzymywać się na przystankach w taki sposób, aby pasażer wsiadający do pojazdu, bądź z niego wysiadający nie musiał wchodzić na jezdnię.

4. Dopuszcza się zatrzymanie na przystanku jednocześnie dwóch lub więcej pojazdów, jeśli warunki techniczne przystanku na to pozwalają.

§ 4. 1. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanków podaje do publicznej wiadomości, na każdym przystanku danej linii komunikacyjnej, rozkład jazdy uzgodniony przez Urząd Gminy w Kłomnicach.

2. Rozkład jazdy winien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika oraz może zawierać jego logo

3. Aktualizacja rozkładu jazdy, po jego uprzednim uzgodnieniu z Gminą Kłomnice, a także zapewnienie jego wymiany w przypadku, gdy przestanie być czytelny, albo zostanie zniszczony, należy do operatora lub przewoźnika, o którym mowa w ust. 1.

4. Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

§ 5. 1. Gmina Kłomnice może odmówić zgody na korzystanie z przystanku, jeżeli:

a) stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego;

b) operator lub przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni, a warunki techniczne przystanku nie pozwalają na równoczesne zatrzymanie się takiej ilości pojazdów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław ŁapetaZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/XXI/2013
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 stycznia 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych,

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice

Nazwa przystanku
(miejscowość/ulica/nazwa/numer/oznaczenie kierunku)

lokalizacja

kierunek

uwagi

nr drogi publiczn.

Kłomnice  Urząd Gminy

ul. Pocztowa
(przy bud. UG)

ul. Dworcowa

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Kłomnice  Urząd Gminy /a”

598 006 S

Kłomnice  Urząd Gminy

ul. Pocztowa
(przy bud. UG)

ul. Sądowa

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Kłomnice  Urząd Gminy /b”

598 006 S

Konary I

ul. Częstochowska

m. Bartkowice

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Konary I/a”

598 027 S

Konary I

ul. Częstochowska

ul. Szkolna

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku  „Konary I/b”

598 027 S

Lipicze I

ul. Stawowa
(przy stawie)

ul. Warszawska

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku  „Lipicze I /a”

598 039 S

Lipicze I

ul. Stawowa
(przy stawie)

ul. Gidelska

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku  „Lipicze I /b”

598 039 S

Lipicze

skrzyżowanie ulic:  Stawowa /  Krótka

ul. Warszawska

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku  „Lipicze /a”

598 039 S

Lipicze

skrzyżowanie ulic:  Stawowa /  Krótka

ul. Gidelska

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Lipicze /b”

598 039 S

Nieznanice

skrzyżowanie ulic:  Sobieskiego / Polna

m. Zdrowa

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Nieznanice /a”

598 061 S

Nieznanice

skrzyżowanie ulic:  Sobieskiego / Polna

m. Witkowice

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Nieznanice /b”

598 061 S

Śliwaków

centrum

droga powiatowa
nr 1030 S

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Śliwaków /a”

598 051 S

Śliwaków

centrum

Borowa Gm. Gidle

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Śliwaków /b”

598 051 S

Śliwaków pętla

Śliwaków - Grabie

droga powiatowa
nr 1030 S

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Śliwaków pętla /a”

598 051 S

Śliwaków pętla

Śliwaków - Grabie

Borowa Gm. Gidle

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Śliwaków pętla /b”

598 051 S

Zdrowa

skrzyżowanie ulic:  Kłomnicka/Strażacka

m. Nieznanice

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku  „Zdrowa /a”

598 059 S

Zdrowa

skrzyżowanie ulic: Kłomnicka/Strażacka

m. Kłomnice

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku  „Zdrowa /b”

598 059 S

Garnek / Główna / pętla

działka nr 1740/4 przy ul. Głównej w m. Garnek              

pętla autobusowa

działka gminna

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »