| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 161/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 19 stycznia 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych ,których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice

Na podstawie: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 5 poz. 13) art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kłomnice

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa przystanki komunikacyjne udostępnione operatorom i przewoźnikom, zwane dalej przystankami, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice oraz warunki i zasady korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Z przystanków mogą korzystać:

a) operatorzy publicznego transportu zbiorowego zwani dalej operatorami,

b) przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osóbzwani dalej przewoźnikami

2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków następuje na podstawie pozwolenia udzielonego przez Gminę Kłomnice

3. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 2 udziela się na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Urzędu Gminy w Kłomnicach wraz z załącznikami:

a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały

b) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Kłomnice

c) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób

4. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się na okres ważności zezwolenia na regularny przewóz osób

§ 3. 1. Z przystanków można korzystać wyłącznie w celu realizacji przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów)

2. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas konieczny do obsługi pasażerów.

3. Pojazdy obsługujące określone linie komunikacyjne powinny zatrzymywać się na przystankach w taki sposób, aby pasażer wsiadający do pojazdu, bądź z niego wysiadający nie musiał wchodzić na jezdnię.

4. Dopuszcza się zatrzymanie na przystanku jednocześnie dwóch lub więcej pojazdów, jeśli warunki techniczne przystanku na to pozwalają.

§ 4. 1. Operator lub przewoźnik korzystający z przystanków podaje do publicznej wiadomości, na każdym przystanku danej linii komunikacyjnej, rozkład jazdy uzgodniony przez Urząd Gminy w Kłomnicach.

2. Rozkład jazdy winien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika oraz może zawierać jego logo

3. Aktualizacja rozkładu jazdy, po jego uprzednim uzgodnieniu z Gminą Kłomnice, a także zapewnienie jego wymiany w przypadku, gdy przestanie być czytelny, albo zostanie zniszczony, należy do operatora lub przewoźnika, o którym mowa w ust. 1.

4. Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

§ 5. 1. Gmina Kłomnice może odmówić zgody na korzystanie z przystanku, jeżeli:

a) stworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego;

b) operator lub przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni, a warunki techniczne przystanku nie pozwalają na równoczesne zatrzymanie się takiej ilości pojazdów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław ŁapetaZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/XXI/2013
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 stycznia 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych,

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice

Nazwa przystanku
(miejscowość/ulica/nazwa/numer/oznaczenie kierunku)

lokalizacja

kierunek

uwagi

nr drogi publiczn.

Kłomnice  Urząd Gminy

ul. Pocztowa
(przy bud. UG)

ul. Dworcowa

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Kłomnice  Urząd Gminy /a”

598 006 S

Kłomnice  Urząd Gminy

ul. Pocztowa
(przy bud. UG)

ul. Sądowa

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Kłomnice  Urząd Gminy /b”

598 006 S

Konary I

ul. Częstochowska

m. Bartkowice

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Konary I/a”

598 027 S

Konary I

ul. Częstochowska

ul. Szkolna

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku  „Konary I/b”

598 027 S

Lipicze I

ul. Stawowa
(przy stawie)

ul. Warszawska

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku  „Lipicze I /a”

598 039 S

Lipicze I

ul. Stawowa
(przy stawie)

ul. Gidelska

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku  „Lipicze I /b”

598 039 S

Lipicze

skrzyżowanie ulic:  Stawowa /  Krótka

ul. Warszawska

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku  „Lipicze /a”

598 039 S

Lipicze

skrzyżowanie ulic:  Stawowa /  Krótka

ul. Gidelska

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Lipicze /b”

598 039 S

Nieznanice

skrzyżowanie ulic:  Sobieskiego / Polna

m. Zdrowa

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Nieznanice /a”

598 061 S

Nieznanice

skrzyżowanie ulic:  Sobieskiego / Polna

m. Witkowice

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Nieznanice /b”

598 061 S

Śliwaków

centrum

droga powiatowa
nr 1030 S

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Śliwaków /a”

598 051 S

Śliwaków

centrum

Borowa Gm. Gidle

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Śliwaków /b”

598 051 S

Śliwaków pętla

Śliwaków - Grabie

droga powiatowa
nr 1030 S

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Śliwaków pętla /a”

598 051 S

Śliwaków pętla

Śliwaków - Grabie

Borowa Gm. Gidle

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku „Śliwaków pętla /b”

598 051 S

Zdrowa

skrzyżowanie ulic:  Kłomnicka/Strażacka

m. Nieznanice

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku  „Zdrowa /a”

598 059 S

Zdrowa

skrzyżowanie ulic: Kłomnicka/Strażacka

m. Kłomnice

dla wskazania kierunku, alternatywnie można użyć nazwy przystanku  „Zdrowa /b”

598 059 S

Garnek / Główna / pętla

działka nr 1740/4 przy ul. Głównej w m. Garnek              

pętla autobusowa

działka gminna

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Cieśluk

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »