| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001r. nr 142 poz.1591 z   późn. zm.), art. 6k ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012 r. poz. 391), Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w   wysokości 14,00 zł miesięcznie.  

§   2  

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o   której mowa w   § 1   w wysokości 7,00 zł miesięcznie w   przypadku, gdy odpady zbierane będą w   sposób selektywny.  

§   3  

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki określonej w   § 1   lub w   § 2.  

§   4  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Pilica.  

§   5  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »